Hóa đơn đầu vào lấy sau khi nghiệm thu công trình

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Moderator
25/10/09
1,648
911
113
TP.Hồ Chí Minh
#1
Hóa đơn đầu vào lấy sau khi nghiệm thu công trình

Hóa đơn đầu vào sau ngày nghiệm thu công trình có được tính chi phí hợp lý, có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Bên bán và bên mua có vi phạm và phạt hành vi vi phạm theo chế tài nào?

Việc nhà thầu phụ không xuất hóa đơn đúng thời điểm nghiệm thu công trình làm ảnh hưởng như thế nào đối với nhà thầu chính?

Thủ tục chứng minh trước ngày xuất hóa đơn bán ra nếu thực sự có lấy hàng trước nhưng chưa có hóa đơn đầu vào

– Làm phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của bên bán nhờ bên họ ký tá cho

– Phô tô tờ hóa đơn lấy sau kẹp vào

– Phiếu hoạch toán

– Phiếu nhập kho

– Hợp đồng , thanh lý nếu có

– Biên bản báo giá……

+Căn cứ: Điều 16 khoản 02 Thông tư 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

*Lưu ý: Cách này thì bên bán sẽ bị xử phạt từ 4 – 8 triệu hành vi: Lập hoá đơn không đúng thời điểm, (Theo khoản 3 điều 11 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC)

*Theo đó:

– Về nguyên tắc: Ngày nhà thầu phụ lập hóa đơn cho nhà thầu chính (Liên danh Lotte Sampyo) và ngày nhà thầu chính lập hóa đơn cho Chủ đầu tư (Ban quản lý các dự án đường sắt) là thời điểm 02 bên nghiệm thu, bàn giao khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với trường hợp thực tế phát sinh của Liên danh Lotte Sampyo: đề nghị Cục Thuế kiểm tra làm rõ nếu thực tế việc xây dựng, lắp đặt nhà thầu phụ thực hiện là có thực; nhà thầu chính và nhà thầu phụ đã nghiệm thu khối lượng xây lắp trước thời điểm nhà thầu chính nghiệm thu bàn giao với Chủ đầu tư nhưng vì lý do khách quan nên hóa đơn của các nhà thầu phụ lập giao cho nhà thầu chính (hóa đơn đầu vào của Liên danh Lotte Sampyo) chậm hơn so với thời điểm nghiệm thu khối lượng xây lắp và xuất sau so với hóa đơn nhà thầu chính lập giao cho Chủ đầu tư (hóa đơn đầu ra của Liên danh Lotte Sampyo) thì Liên danh Lotte Sampyo được xem xét và giải quyết hoàn thuế đối với các hóa đơn đầu vào này nếu đáp ứng các điều kiện khác về kê khai khấu trừ, hoàn thuế theo quy định. Đồng thời, nhà thầu phụ (người bán hàng cho Liên danh Lotte
Sampyo) bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn theo quy định.

*Chi tiết tại: Công văn 4803/TCT-KK 2014 ngày 30 tháng 10 năm 2014 khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng hóa đơn lập sau thời điểm.


 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
Xem nhiều