Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi

939 lượt xem

chudinhxinh

chudinhxinh

Thành viên thân thiết
25/10/09
1,693
937
113
TP.Hồ Chí Minh
Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm
Tiền tăng ca làm thêm giờ cho người lao động có phải bắt buộc đóng bảo hiểm hay không?
*** Căn cứ:
– Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
– Nghị định 05/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật của Bộ Luật Lao động
– Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.
– Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.
Theo Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59 quy định từ 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương quy định tại Khỏa 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 4 Thông tư 47/2015/TT–BLĐTBXH.
Công văn số 1734/BHXH–QLT ngày 16/8/2017 của BHXH Thành phố về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ–BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định đối với người lao động áp dụng tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng của người lao động, bao gồm:
+++ Tiền lương tháng làm căn cứ đóng Bảo hiểm:
a) Tiền lương làm căn cứ đóng của người lao động, bao gồm:
– Mức lương ghi trong HĐLĐ.
– Phụ cấp lương: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.
– Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương thực hiện từ 01/01/2018.
b) Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm: Tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ.
d) Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
– Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;
– Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
e) Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ–BNN cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ–BNN bằng 20 tháng lương cơ sở. Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.
= > Như vậy: Thực hiện theo quy định trên, tiền lương tăng ca (tiền lương làm thêm giờ) nếu trên hợp đồng không có thỏa thuận xác định cụ thể mức tiền và không được trả thường xuyên thì không thuộc khoản phải đóng BHXH từ ngày 01/01/2018.
*** Chi tiết tại:

  1. Công văn 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định mới
  2. Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về quy trình thu và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
 
T

thanhthanhit

Sơ cấp
10/7/19
1
0
1
27
fcmedia.vn
Cảm ơn bác đã cung cấp thông tin hữu ích
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều