Kiến thức liên quan đến Hóa đơn điện tử dành cho kế toán DN

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi

254 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Các loại Hóa đơn điện tử
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 của Chính phủ có quy định về các loại Hóa đơn điện tử. Cụ thể như sau:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng: là hóa đơn được áp dụng cho người bán hàng hóa, cung cấp DV thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Chẳng hạn, hóa đơn GTGT bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn được áp dụng với đối tượng là người bán hàng, cung cấp DV thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp;

3. Một một số loại hóa đơn khác như: Tem điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, vé điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử cùng các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

Các loại hóa đơn điện tử nêu trên phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.

>> Xem thêm: Hóa đơn điện tử như nào được coi là hợp pháp.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều