CHỈ TIÊU 132 VÀ 312 TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  • Thread starter song la chien dau
  • Ngày gửi

815 lượt xem

S

song la chien dau

Sơ cấp
10/4/13
10
1
3
Nghi Lộc,Nghệ An
Mọi người cho em hỏi, chỉ tiêu số 132- trả trước cho người bán ngắn hạn và chỉ tiêu 312-người mua trả tiền trước ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán thì lấy số liệu như thế nào ạ? Và 2 chỉ tiêu này khi lập lưu chuyển tiền tệ trực tiếp thì nó nằm ở đâu? Vì đây là TK lưỡng tính nên em còn lấn cấn ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,223
1,452
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Nó lấy từ tổng hợp chi tiết 331 dư Nợ và 131 dư Có.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì nó ở chỉ tiêu chi trả cho nhà cung cấp/nhận tiền từ khách hàng.
 

Thành viên trực tuyến

  • babyheomoi

Xem nhiều

TEXT LINK