Thủ tục để được xuất hóa đơn dành cho các công ty nợ thuế

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi

308 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Công văn số 1695/TCT-QLN quy định như sau:
“Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng Mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các Khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với Điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.”
Theo đó, để các doanh nghiêp nợ thuế có thể xuất hóa đơn lẻ cho khách hàng cần phải làm thủ tục cam kết như theo hướng dẫn và lên cơ quan thuế mua hóa đơn lẻ.
Mong rằng thông tin chia sẻ dưới đây sẽ giúp cho nhiều bạn đang gặp phải trường hợp này có cách giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp.
Nguồn: tintucketoan.com
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều