Cập nhật ngay tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
#1
Áp dụng theo QĐ 595/QĐ-BHCH và Công văn số 2159/BHXH của BHXH Việt Nam quy định kể từ ngày 1/6/2017 trở đi, các khoản trích Bảo hiểm chi tiết như sau:

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsv1.uphinhnhanh.com%2Fimages%2F2019%2F01%2F03%2Fty-le-cac-khoan-trich-bao-hiem-2019.png&hash=592af31be72b1cf7ec4c45c1a59bafb7
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • loanman
  • phankinhdoanh
  • Vũ Thái ^-^
Xem nhiều