làm báo cáo tài chính hợp nhất giữa công ty và chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh như nào a?

  • Thread starter chu thị hoàng hà
  • Ngày gửi

304 lượt xem

C

chu thị hoàng hà

Sơ cấp
10/1/19
1
0
1
28
công ty em có chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh, hạch toán theo qđ 48 cũ và tt133 mới thì em thấy nói là phải làm báo cáo tài chính hợp nhất , vậy báo cáo tc hơp nhất đó là mục nào trong htkk a? Ngoài ra ai có kinh nghiệm sổ sách về công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc hướng dẫn em cách làm sổ sách với ? các chứng từ em chuyển về công ty thì hạch tooán chung vào 1 tài khoản ạ ( như 111, 112, 642... em ghi chung công ty với chi nhánh ạ hay hạch toán kết chuyển như thế nào) em mới làm không có kinh nghiệm mong mọi ng giúp đỡ?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều