Hóa đơn thay thế

  • Thread starter pink94
  • Ngày gửi

474 lượt xem

P

pink94

Sơ cấp
6/11/18
54
6
8
25
Anh chị cho em hỏi,
Em có 2 dải hóa đơn sử dụng đồng thời:
Dải chính: 01GTGT/001, kí hiệu hóa đơn là DC/18E, ngày phát hành hóa đơn là 10/03/2018.
Dải phụ: 01GTGT/001, kí hiệu hóa đơn là DB/18E, ngày phát hành hóa đơn là 10/03/2018.
Em xuất nhầm hóa đơn số 110 của dải chính DC/18E vào ngày 09/02/2019, ngày đúng phải là 09/01/2019.
Dải DB/18E của em mới đến hóa đơn số 3 ngày 06/06/2018.
=> Vậy em có được hủy hóa đơn số 110 của dải DC/18E và xuất hóa đơn số 4 của DB/18E thay thế số 110 của DC/18E không ạ?
 
R

RubyNguyen2019

Sơ cấp
11/1/19
5
5
3
34
Theo điểm d khoản 1 điều 16 TT 39/2014/TT-BTC: Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.
Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.
Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.

=> Như vậy bạn được phép hủy hóa đơn số 110 của ký hiệu DC/18E xuất lại hóa đơn số 4 ký hiệu DB/18E thay thế hóa đơn cũ miễn là hóa đơn xuất theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn ngày nhỏ trước ngày lớn sau nhé.
 
  • Like
Reactions: pink94
AZ Invoice

AZ Invoice

Chất lượng tạo nên giá trị !
Kết luận: Phần mềm hóa đơn điện tử của bạn không đạt chuẩn của ngành thuế, và như vậy, khả năng nó còn có những lỗi khác có thể ảnh hưởng đến người dùng.

Bạn nên cân nhắc lại nhà cung cấp phần mềm.
 
  • Like
Reactions: pink94
P

pink94

Sơ cấp
6/11/18
54
6
8
25
Em cám ơn anh chị nhiều ạ
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều