cho mình hỏi hiện tại Cty mình phải nộp quý phòng chống thiên tai với số tiền 1.763 thì nó có được đưa vào chi phí ko ? và hoạch toán theo TK nào ? TK

  • Thread starter tuananh123456
  • Ngày gửi

653 lượt xem

tuananh123456

tuananh123456

Sơ cấp
11/1/19
2
0
1
34
cho mình hỏi hiện tại Cty mình phải nộp quý phòng chống thiên tai với số tiền 1.763 thì nó có được đưa vào chi phí ko ? và hoạch toán theo TK nào ? TK mn !
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều