Hóa đơn bán ra có cả hàng hóa với chi phí vận chuyển, chi phí nhân công

  • Thread starter Linh Phạm0510
  • Ngày gửi
L

Linh Phạm0510

Sơ cấp
18/11/15
43
0
6
27
chào các a cj e mới làm kế toán cho e hỏi giờ cty e xuất hđ bán ra trong đó có cả hàng hóa; cp vận chuyển; nhân công lắp đặt giờ e nhập vào phần mềm misa phần bán hàng thì có phải tách ra ko ạ với định khoản như nào là hợp lý ạ để mình ktra thuế hóa đơn đầu vao đầu ra khớp mong anh chị chỉ bảo.Mong anh chị chỉ bảo 50565934_2370445896429877_7648049067146084352_n.jpg
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều