Hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng cần chuẩn bị hồ sơ gì để được tính vào chi phí được trừ

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi

1625 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
  • Chi phí hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng
Căn cứ vào khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2015/TT-BTC. (được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC). Doanh nghiệp sẽ phải tự xác định chi tổn thất do hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng theo công thức sau:
Phần giá trị tổn thất không được bồi thường = Tổng giá trị tổn thất – Giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường.
  • Hồ sơ đầy đủ để được tính vào chi phí được trừ bao gồm:
– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng.
Trong đó phải thống kê đầy đủ các nội dung sau:
+ Giá trị hàng hóa bị hư hỏng.
+ Nguyên nhân hư hỏng.
+ Chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có).
+ Bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Hồ sơ bồi thường thiệt hại. (nếu có)
(Hồ sơ này phải được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường)

– Hồ sơ quy định trách nhiệm đơn vị hoặc cá nhân phải bồi thường (nếu có).
LƯU Ý:
Bộ hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng phải được lưu tại doanh nghiệp nhằm xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.
Nguồn: tintucketoan.com
 
  • Like
Reactions: hoang lao ta

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều