Cách viết hóa đơn cho hàng xuất khẩu vào khu phi thuế quan

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi

483 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
“Đối với hóa đơn GTGT, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế GTGT, phải có dòng thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.”
Theo đó: Khi xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì DN phải sử dụng hóa đơn GTGT (nếu là DN kê khai theo phương pháp khấu trừ), để làm căn cứ mở tờ khai hải quan. Trên hóa đơn sẽ ghi thuế suất như sau:
  • Dòng thuế suất thuế GTGT ghi: 0%
  • Dòng tiền thuế GTGT ghi: 0
Lưu ý:
Trường hợp người bán được thu bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì mới được viết đồng tiền ngoại tệ trên hóa đơn.

Nếu xuất khẩu hàng ra nước ngoài các bạn sử dụng hóa đơn Thương mại. Và lập phiếu xuất kho lưu nội bộ để làm căn cứ mở Tờ khai hải quan.

Nếu là DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, vì trên hóa đơn không có thuế GTGT nên các bạn xuất hóa đơn bán hàng như bình thường.

Nguồn: Kế toán Thiên Ưng.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều