Cách phòng tránh để hạn chế các rủi ro trong kê khai Thuế TNCN

 • Thread starter Phần mềm BRAVO
 • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Các lỗi thường gặp trong kê khai thuế TNCN.
 • Khai thiếu thu nhập chịu thuế.
 • Không khai vào tờ quyết toán thuế việc thực hiện khấu trừ.
 • Không khấu trừ, kê khai nộp thuế đối với đầu tư vốn (khi trả lãi vay...)
 • Không tính vào thu nhập chịu thuế các khoản chi cho NLĐ bị loại trừ khỏi chi phí tính thuế TNDN.
 • Không khấu trừ tại nguồn 10% đối với lao động thời vụ dưới 3 tháng.
 • Không thực hiện thủ tục cam kết đối với các khoản khấu trừ vãng lai.
Một số bước rà soát phòng tránh rủi ro
 • Bước 1: Rà soát các khoản khấu trừ thuế TNCN đối với các đối tượng vãng lai đã khấu trừ chưa? Nếu từ 2 triệu đồng trở lên/lần chi trả thì phải khấu trừ 10% thu nhập trước chi trả.
Trường hợp thuộc đối tượng không phải khấu trừ thì đã có cam kết 02/CK-TNCN hay chưa?

 • Bước 2: Tra soát lại việc thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Nếu chưa thì thực hiện đăng ký giảm trừ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
 • Bước 3: Tra soát và tiến hành cho người lao động thực hiện ủy quyền quyết toán thuế.
 • Bước 4: Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế. Thì kế toán khấu trừ thuế và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, đồng thời hướng dẫn NLĐ thực hiện tự quyết toán thuế.
 • Bước 5: Rà soát các khoản tri trả lương đã được khấu trừ chưa? Nếu chưa khấu trừ cần thực hiện khấu trừ.
Các bạn lưu ý nhé, trên đây là các bước rà soát để giúp các bạn phòng tránh tối đa mọi rủi ro trong kê khai thuế TNCN.

Nguồn: tintucketoan.com
 

Thành viên trực tuyến

 • hoang lao ta

Xem nhiều