Tổng hợp các hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN năm 2018

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

www.phantuannam.com
Do chính sách về thuế TNCN năm 2018 không có sự thay đổi so với các năm trước (chính là TT111, TT92...) nên các bạn có thể tham khảo các hướng dẫn từ năm 2015 trở về sau của cơ quan thuế - nhưng cái gốc mình sẽ căn vào hướng dẫn năm 2015 nhe.

STT​
Nội dung​
Tải file​
1Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCNTại đây
2Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPTTại đây
3Công văn 263/CT-TNCN ngày 22/02/2019 của Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh v/v quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN kỳ thuế năm 2018Tại đây
4Công văn 635/CT-TNCN ngày 27/02/2019 của Cục thuế Tỉnh Quảng Bình hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018 và đăng ký thuế cho NNT, NPTTại đây
5Công văn 2564/CCT-TTHT ngày 12/02/2019 của CCT Quận Tân Bình v/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018Tại đây
6Công văn 53020/CCT-TTHT ngày 29/11/2019 của CCT Quận Tân Bình v/v hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018Tại đây
7Nội dung buổi giao lưu trả lời trực tuyến về QT TNCN của Tổng Cục thuế ngày 06/03/2019Tại đây
8Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018 của Cục thuế Tp. HCM (có hướng dẫn thao tác nộp tờ khai)Tại đây
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều