Hướng dẫn hạch toán sau Quyết toán Thanh tra thuế

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Moderator
25/10/09
1,656
913
113
TP.Hồ Chí Minh
Hạch toán sau thanh tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp
– Doanh nghiệp sau thanh tra thuế thường có xảy ra các khoản phạt, và truy thu thuế?
– Xử lý các khoản phạt và truy thu thuế như thế nào? Hạch toán ra sao?
– Hướng dẫn hạch toán, điều chỉnh sổ sách kế toán các khoản bị phạt, truy thu thuế sau thanh tra quyết toán thuế
– Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy nộp thuế:
Hạch toán bút toán sau khi thanh tra thuế như thế nào?
– Hạch toán khoản bị phạt, truy thu thuế sau thanh tra quyết toán, thanh tra thuế
– Những lưu ý điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế
– Kinh nghiệm điều chỉnh số liệu khi quyết toán thuế
– Các khoản bị truy thu thuế, phạt thuế thì kế toán sẽ hạch toán như thế nào?

-- > Căn cứ biên bản quyết định phần kết luận của thanh tra thuế, quyết toán thuế tại doanh nghiệp để hạch toán xử lý các nghiệp vụ cho phù hợp
***Căn cứ:

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế TNDN Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)
Điều 15 thông tư Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội, ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
-->Theo đó:
Đoạn 03 Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót quy định: “...Ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những thay đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp””.
Điểm b Đoạn 57 Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về các thành phần chủ yếu của chi phí (hoặc thu nhập) thuế thu nhập gồm: “Các điều chỉnh trong năm cho thuế thu nhập hiện hành của các năm trước;
-->Như vậy, trường hợp sau quyết toán thuế, Công ty bị cơ quan Thanh tra thuế ra quyết định xử phạt phải nộp thêm thuế GTGT, thuế TNDN và phạt chậm nộp, công ty thực hiện hạch toán như sau:
Phản ánh Thuế TNDN phải nộp, ghi:
Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có các TK 111, 112

Phản ánh Thuế GTGT phải nộp bổ sung, ghi:
Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có TK 33311 - Thuế GTGT phải nộp

Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:
Nợ TK 33311 - Thuế GTGT phải nộp
Có các TK 111, 112

Phản ánh số tiền phạt nộp chậm, ghi:
Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi:
Nợ TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Có các TK 111, 112

*** Chi tiết tại: http://www.mof.gov.vn
 

Thành viên trực tuyến

  • MilkAnh
  • hungbach3
  • xediengiatot

Xem nhiều