Trao đổi văn bản về quy định công tác phí

 • Thread starter phanbathang
 • Ngày gửi

356 lượt xem

P

phanbathang

Sơ cấp
20/9/10
8
0
3
Ca Mau
Hỏi: Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị quy định: “b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.” Tìm trên trang hỏi đáp nhận được câu trả lời như sau : Theo quy định trên, khi thực hiện thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính; số “km” được thanh toán là khoảng cách từ nơi đi đến nơi đến công tác (bao gồm cả lượt đi và lượt về) phù hợp với hành trình công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Theo câu trả lời trên có 02 cách hiểu mong các anh chị em trên diễn đàn trao đổi, giải đáp chi tiết hơn như sau:
Cách hiểu thứ nhất : Số km được thanh toán cho chuyến công tác (bao gồm cả lượt đi và lượt về) là khoảng cách từ nơi đi đến nơi đến : tương ứng là 01 lượt. Vậy cho hỏi nếu đi đường vòng Từ A đến B - Từ B đến C - Từ C về A (A rất gần C) thì có được thanh toán số km cho 01 lượt là A-B cộng với B-C không?
Cách hiểu thứ hai : Số km được thanh toán là lượt đi cộng với lượt về : tương ứng là 02 lượt. Nếu như vậy thì cho hỏi cách hiểu này có phải có thể hiểu là số km được thanh toán là số km thực đi không (tương ứng với số km trên đồng hồ của xe nếu lấy số km hiển thị khi về đến trụ sở trừ đi số km hiển thị lúc bắt đầu khởi hành từ trụ sở đi công tác)?
Vậy: theo 02 cách hiểu trên thì cách nào mới được gọi là hiểu đúng?
Một vấn đề nữa xin được hỏi thêm là 0,2 lít xăng/km có phải là định mức tối đa áp dụng cho xe ô tô không? Nếu áp dụng cho xe ô tô thì theo quy định trên có được áp dụng cho xe mô tô (nếu là xe mô tô sẽ giảm định mức xuống cho phù hợp) khi đi công tác?
 

Thành viên trực tuyến

 • ViTranTrung
 • linhhailongvan123
 • Đoàn Minh Nhật 1993
 • nenle
 • rvxbinhphuoc
 • TrangGemini
 • khoa17
 • vyvy1808
 • Phần mềm BRAVO
 • tuando1620

Xem nhiều

TEXT LINK