Khoản lãi vay phải trả được hạch toán như thế nào?

 • Thread starter Phần mềm BRAVO
 • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Trường hợp 1: Trả lãi vay theo định kỳ

Khi thực trả lãi vay, kế toán ghi:

Nợ TK 635

Có TK 111, 112

Trường hợp 2: Trả lãi vay trước cho nhiều kỳ:

Khi thực trả lãi vay, kế toán ghi sổ:

Nợ TK 242: Chi phí trả trước

Có TK 111, 112

Định kỳ phân bổ dần lãi vay vào chi phí, kế toán ghi sổ lãi vay được phân bổ:

Nợ TK 635

Có TK 242

Trường hợp 3: Trả lãi vay sau khi kết thúc hợp đồng vay vốn:

Hàng kỳ trích trước lãi vay vào chi phí, kế toán ghi sổ:

Nợ TK 635

Có TK 335

Khi kết thúc hợp đồng vay, thực hiện trả lãi vay, kế toán ghi sổ:

Nợ TK 335

Có TK 111, 112

Lưu ý: Đối với cả 3 trường hợp trên nếu có phát sinh các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động đi vay, kế toán ghi sổ:

Nợ TK 635

Có TK 111, 112...

Nguồn: Tintucketoan.com
 

Thành viên trực tuyến

 • hientran82
 • thuongdan
 • phongthuy8998
 • hardes
 • namthangmay
 • Phần mềm FAST
 • yeulamgi
 • Phần mềm BRAVO
 • auyeuch
 • khanhnguyennt

Xem nhiều