Xuất Hai Hóa Đơn Thay Thế Một Hóa Đơn

  • Thread starter Kaspersky
  • Ngày gửi
Kaspersky

Kaspersky

www.caocuong.net
16/7/12
748
124
43
www.caocuong.net
Chào Anh Chị.
Có một trường hợp về hóa đơn như thế này muốn tham khảo ý kiến của các anh chị em.
Khách hàng xuất hóa đơn bán hàng số 0000001. Sau đó hóa đơn này phát hiện sai. Khách hàng xuất lại hóa đơn và làm biên bản thu hồi hóa đơn 0000001 nhưng lại xuất lại hai hóa đơn với số là 0000002, 0000003 và trên mỗi hóa đơn xuất lại đều ghi là "Xuất thay thế cho hóa đơn 0000001"
Nghĩa là một hóa đơn sai mà xuất lại hai hóa đơn cùng thay thế cho hóa đơn sai
Anh chị em cho ý kiến về trường hợp này đúng hay sai ạ
Xin cám ơn.
 
H

huygia88

Sơ cấp
20/9/18
40
11
8
30
Chào bạn,
- Nếu nội dung của hóa đơn 02, 03 giống y chang nhau thì bên khách hàng xuất dư 01 hóa đơn thay thế rồi ha bạn, vậy là không chính xác. Cần thu hồi lại 01 hóa đơn xuất thay thế này.
- Không biết hóa đơn 01 khách hàng xuất cho bên bạn bị sai nội dung nào. Nếu sai nội dung về tên hàng hóa, dịch vụ thì khi xuất hóa đơn 02, 03 có thể tương ứng mỗi hóa đơn một loại hàng hóa, dịch vụ nhé. Đảm bảo giá trị hàng hóa, dịch vụ của hóa đơn 02, 03 là giá trị đúng là được ha bạn.
- Ngoài ra, để ý thời gian xuất hóa đơn 02, 03 có trong cùng tháng hay khác ha bạn vì ảnh hưởng thời gian vào sổ sách mỗi tháng khác nhau.


Thân chào
 
H

huygia88

Sơ cấp
20/9/18
40
11
8
30
Chào bạn,
- Nếu nội dung của hóa đơn 02, 03 giống y chang nhau thì bên khách hàng xuất dư 01 hóa đơn thay thế rồi ha bạn, vậy là không chính xác. Cần thu hồi lại 01 hóa đơn xuất thay thế này.
- Không biết hóa đơn 01 khách hàng xuất cho bên bạn bị sai nội dung nào. Nếu sai nội dung về tên hàng hóa, dịch vụ thì khi xuất hóa đơn 02, 03 có thể tương ứng mỗi hóa đơn một loại hàng hóa, dịch vụ nhé. Đảm bảo giá trị hàng hóa, dịch vụ của hóa đơn 02, 03 là giá trị đúng là được ha bạn.
- Ngoài ra, để ý thời gian xuất hóa đơn 02, 03 có trong cùng tháng hay khác ha bạn vì ảnh hưởng thời gian vào sổ sách mỗi tháng khác nhau.


Thân chào
 
H

huygia88

Sơ cấp
20/9/18
40
11
8
30
Chào bạn,
- Nếu nội dung của hóa đơn 02, 03 giống y chang nhau thì bên khách hàng xuất dư 01 hóa đơn thay thế rồi ha bạn, vậy là không chính xác. Cần thu hồi lại 01 hóa đơn xuất thay thế này.
- Không biết hóa đơn 01 khách hàng xuất cho bên bạn bị sai nội dung nào. Nếu sai nội dung về tên hàng hóa, dịch vụ thì khi xuất hóa đơn 02, 03 có thể tương ứng mỗi hóa đơn một loại hàng hóa, dịch vụ nhé. Đảm bảo giá trị hàng hóa, dịch vụ của hóa đơn 02, 03 là giá trị đúng là được ha bạn.
- Ngoài ra, để ý thời gian xuất hóa đơn 02, 03 có trong cùng tháng hay khác ha bạn vì ảnh hưởng thời gian vào sổ sách mỗi tháng khác nhau.


Thân chào
 

Thành viên trực tuyến

  • trang_nam
  • Thanh Minh 2019

Xem nhiều