Hóa đơn GTGT có được cấp cho hộ kinh doanh cá thể không?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Căn cứ theo cơ sở pháp lý Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về vấn đề hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ. Theo đó có 2 loại hóa đơn bao gồm Hóa đơn GTGT và Hóa đơn bán hàng.
* Hóa đơn GTGT: là một loại hóa đơn dùng cho các tổ chức khai thuế và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động như: bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ trong khu vực nội địa; hoạt động vận tải quốc tế; xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được xem như xuất khẩu. Thông tin trên hóa đơn GTGT bắt buộc phải bao gồm đầy đủ các yếu tố: tên, địa chỉ hay mã số thuế của hai bên bán và mua, liệt kê danh mục hàng hóa, ngày thực hiện giao dịch, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế, thuế suất và số tiền thuế phải trả.​

  • Hóa đơn bán hàng: sử dụng cho tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trong các hoạt động kinh doanh. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi 2013, phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với các cơ sở KD thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Các trường hợp đó bao gồm: cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm lớn hơn hoặc bằng một tỷ đồng, trừ hộ cá nhân kinh doanh; cơ sở kinh doanh tự nguyện đăng kí khai thuế theo phương pháp khấu trừ trừ hộ cá nhân kinh doanh.
Theo đó: Các hộ kinh doanh cá thể không thể xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng mà chỉ được xuất hóa đơn bán hàng. Trong trường hợp nếu muốn xuất hóa đơn thì phải chuyển đổi loại hình kinh doanh sang các hình thức khác như: DN Tư nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần,...

Nguồn: tintucketoan.com
 

Thành viên trực tuyến

  • dungbetion1990
  • prokhong5

TEXT LINK

Xem nhiều