Đổi số ra chữ

Thảo luận trong 'Tin học văn phòng' bắt đầu bởi Xuan Nhien, 9 Tháng sáu 2007.

3,161 lượt xem

 1. Xuan Nhien

  Xuan Nhien Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  TPHCM
  Chào các bạn,
  Trước đay mình co macro để đổi số ra chữ khi ứng dụng vào làm phiếu thu - chi.... Macro này do mình và bạn mình xem sách tạo ra, mình đã bị mất khi cài lại máy tính.
  Bạn nào có cho mình xin và hướng dẫn mình tạo lại macro này với.
  Cám ơn các bạn.
   
  #1
 2. tamnt07

  tamnt07 Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!

  Bài viết:
  5,074
  Đã được thích:
  445
  Nơi ở:
  The Capital
  Em nghĩ chắc bác muốn làm trong Excel, thế thì bác sang topic Excel và kế toán tìm là có đấy!
   
  #2
 3. nguoiconxunui

  nguoiconxunui Khách vãng lai

  Bài viết:
  1,258
  Đã được thích:
  220
  Nơi ở:
  Bình Định
  bạn vô thư viện phần add-in nhé
   
  #3
 4. ha_my

  ha_my Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hòa Lạc - Móng cái - Quảng Ninh
  Hôm nay tôi mới tham gia diễn đàn mới đọc được tin của bạn. Nếu bạn chưa kiếm được thì cho tôi mail của bạn. Tôi sẽ gửi cho. Phầm mềm này nhỏ mà hay lắm.
  di_vang_da_tu4577@yahoo.com là mail của tôi.
  Vậy nhé
   
  #4
 5. Nina

  Nina Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  68
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Đâu đó trên WKT.
  Chao ban

  Dể minh giúp bạn nha :
  VD : ở phiếu thu chi Textbox Sotien
  Ban vào Other đặt lại tên : Baonhieu
  còn ở textbox ban dung dể đọc chữ ,bạn cũng vào Other dặt lại tên Rachu ,còn ở Control Sure bạn gõ : =Rachu([Baonhieu]),thế là OK
  Có gì bạn hỏi thêm các cao thủ khác như anh Sơn,A Thuan

  Function RaChu(BaoNhieu)
  Dim KetQua, SOTIEN, NHOM, Chu, S1, s2, S3, Dich As String
  Dim N, J, Vitri As Byte, S As Double, HANG, Doc, DEM
  If BaoNhieu = 0 Then
  KetQua = "Khoâng ñoàng"
  Else
  If Abs(BaoNhieu) > 1E+15 Then
  KetQua = "Soá quùa lôùn"
  Else
  GoSub LamViecDi
  End If
  End If
  RaChu = UCase(Left(KetQua, 1)) + Mid(KetQua, 2)
  Exit Function

  LamViecDi:
  If BaoNhieu < 0 Then
  KetQua = "Tröø" & Space(1)
  Else
  KetQua = Space(0)
  End If
  SOTIEN = Format(Abs(BaoNhieu), "##############0.00")
  SOTIEN = Right(Space(15) & SOTIEN, 18)
  HANG = Array("None", "traêm", "möôi", "gì ñoù")
  Doc = Array("None", "ngaøn tyû", "tyû", "trieäu", "ngaøn", "ñoàng", "xu")
  DEM = Array("None", "moät", "hai", "ba", "boán", "naêm", "saùu", "baûy", "taùm", "chín")
  For N = 1 To 6
  NHOM = Mid(SOTIEN, N * 3 - 2, 3)
  If NHOM <> Space(3) Then
  Select Case NHOM
  Case "000"
  If N = 5 Then Chu = "ñoàng" & Space(1) Else Chu = Space(0)
  Case ".00", ",00"
  Chu = "chaün"
  Case Else
  S1 = Left(NHOM, 1): s2 = Mid(NHOM, 2, 1): S3 = Right(NHOM, 1)
  Chu = Space(0): HANG(3) = Doc(N)
  For J = 1 To 3
  Dich = Space(0): S = Val(Mid(NHOM, J, 1))
  If S > 0 Then Dich = DEM(S) & Space(1) & HANG(J) & Space(1)
  Select Case J
  Case 2 And S = 1
  Dich = "möôøi" & Space(1)
  Case 3 And S = 0 And NHOM <> Space(2) & "0"
  Dich = HANG(J) & Space(1)
  Case 3 And S = 5 And s2 <> Space(1) And s2 <> "0"
  Dich = "l" & Mid(Dich, 2)
  Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
  If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And N = 5) Then Dich = "leû" & Space(1)
  End Select
  Chu = Chu & Dich
  Next J
  End Select
  Vitri = InStr(1, Chu, "möôi moät", 1)
  If Vitri > 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = "möôi moát"
  KetQua = KetQua & Chu
  End If
  Next N
  Return
  End Function
   
  #5
 6. Nina

  Nina Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  68
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Đâu đó trên WKT.
  Chao ban

  Dể minh giúp bạn nha :
  VD : ở phiếu thu chi Textbox Sotien
  Ban vào Other đặt lại tên : Baonhieu
  còn ở textbox ban dung dể đọc chữ ,bạn cũng vào Other dặt lại tên Rachu ,còn ở Control Sure bạn gõ : =Rachu([Baonhieu]),thế là OK
  Có gì bạn hỏi thêm các cao thủ khác như anh Sơn,A Thuan
   
  #6

Chia sẻ trang này