Hạch toán tiền lãi cho vay

 • Thread starter Nana114
 • Ngày gửi
N

Nana114

Sơ cấp
14/2/17
5
0
1
26
Các bạn giúp đỡ mình với ạ!
Công ty mình đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, nguồn vốn công ty quyết định cho cá nhân vay vốn.
Theo 2.32 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì "Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư."
Vậy công ty mình có được hạch toán bù trừ lãi thu và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, phần lãi thu chênh lệch kết chuyển lãi lỗ và nộp thuế tndn trên phần chênh lệch này đúng ko ạ
 

Thành viên trực tuyến

 • huynhhuong0886
 • Dung Đàm
 • dieuthuyenvtt
 • meovang0803
 • oanh1993
 • Châu Nguyễn24
 • Huyền Mia
 • ngoclibra
 • Nhật Lệ286
 • kieuoanh9999
 • huyenntb.anloc
 • Lacottrang
 • auyeuch

Xem nhiều