Mua xe cũ của cá nhân để công ty có tài sản hoạt động vận tải cần lưu ý gì?

 • Thread starter VanLyDocHanh107
 • Ngày gửi
VanLyDocHanh107

VanLyDocHanh107

Thành viên thân thiết
9/11/10
176
10
18
8
Lê Chân
Công ty em mới thành lập, cũng ko có tiền để mua xe mới, đã mua xe cũ của cá nhân với giá: 100.000.000đ
Anh chị cho em hỏi:
1/ Cần căn cứ vào đâu và làm thủ tục gì để tính được khấu hao của tài sản trên ạ
2/ Người bán xe có phải xuất hóa đơn lẻ cho công ty em không? ( Ra cơ quan thuế làm thủ tục xuất hóa đơn lẻ?)
 
Rua Diu Dang

Rua Diu Dang

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
29/5/17
498
282
63
Hồ sơ mua tài sản của cá nhân không kinh doanh để được tính chi phí được trừ bao gồm:

+ Bảng kê 01/TNDN có chữ ký của giám đốc.

+ Hợp đồng mua tài sản (Phải công chứng)

+ Chứng từ thanh toán cho người bán (tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được, do ko có hóa đơn)

+ Biên bản bàn giao tài sản.

+ Đối với tài sản phải chuyển đổi quyền sở hữu thì phải nộp lệ phí trước bạ và chuyển đổi quyền sở hữu.

MUA TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KINH DOANH

1) Về thuế GTGT:


Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 3 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.”

2) Về thuế TNCN

- Tại điểm a, khoản 1 Điều 2 TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN như sau:

“1. Thu nhập từ kinh doanh

Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

a) Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.”

3) Về hóa đơn

Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 13, Khoản 1 quy định về cấp hóa đơn do cục thuế đặt in như sau:

“Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”Theo các quy định trên, cá nhân không kinh doanh khi bán tài sản của mình thì sẽ không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN và không được cơ quan thuế cấp hóa đơn.

Công văn tham khảo

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------​
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------​
Số: 49011 / CT - HTr
V/v trả lời chính sách thuế.
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Thắng Lợi

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

MST: 0100107620​Trả lời công văn số 96 / DLTL - TCKT ngày 05/07/2016 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Thắng Lợi (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC và Điều 1 Thông tư số 151 / 2014 / TT - BTC) về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:...2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01 / TNDN kèm theo Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:…- Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra; ...Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường

hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế..... ”Căn cứ Khoản 3, Điều 5, Thông tư 219 / 2013 / TT - BTC quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:“3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.”Căn cứ Khoản, Điều 13, Thông tư 39 / 2014 / TT - BTC quy định về cấp hóa đơn do cục thuế đặt in:“Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”Căn cứ Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 45 / 2013 / TT - BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:“3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.”Căn cứ các quy định trên:Trường hợp Công ty khi mua tài sản là xe ô tô của cá nhân không kinh doanh thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng thì khi mua tài sản Công ty lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01 / TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC) kèm theo chứng từ thanh toán tiền, giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe ô tô để làm căn cứ hạch toán giá trị tài sản cố định, trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.Khi thanh lý tài sản Công ty xuất hóa đơn GTGT, kê khai thuế GTGT theo quy định. Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

Như trên;

Phòng Kiểm tra thuế số 4;

Phòng pháp chế;

Lưu: VT, HTr(2). (6; 3)KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn​
 
 • Like
Reactions: VanLyDocHanh107

Thành viên trực tuyến

 • sangpham95
 • oanh1993
 • NguyenUy
 • auyeuch
 • Châu Nguyễn24
 • Mai Loan Vũ
 • meovang0803
 • ngoclibra
 • thoibimat
 • bienmauhong
 • prokhong5
 • qwe123

Xem nhiều