Mức khống chế chi phí lãi vay cập nhập đến Tháng 04 2019

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
MINA

MINA

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
12/11/03
3,588
150
63
42
Ninh Thuận
Công văn 1375/TCT-DNL ngày 12 tháng 4 năm 2019 (“CV 1375”) của Tổng Cục Thuế (“TCT”) trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp tại diễn đàn doanh nghiệp thường niên cuối kỳ năm 2018.
Mức khống chế chi phí lãi vay:
► Đối với kiến nghị chuyển chi phí lãi vay vượt mức khống chế sang kỳ thuế sau: TCT đã tham khảo đoạn 159-161 của Hành động BEPS 4 của OECD/G20 về việc chuyển lãi vay khả dụng chưa sử dụng và lãi vay không được phép khấu trừ sang kỳ trước hoặc kỳ sau cho các trường hợp không nhằm gây ra xói mòn cơ sở tính thuế hoặc chuyển lợi nhuận mà có thể do các nguyên nhân khác như trường hợp chi phí lãi vay vượt mức khống chế vì sự chênh lệch thời điểm ghi nhận và có thể được điều chỉnh cho đúng trong tương lai. Theo thông lệ tốt nhất, TCT cũng khẳng định các nước (bao gồm Việt Nam) không bắt buộc phải cho phép một doanh nghiệp chuyển lãi vay khả dụng chưa sử dụng và lãi vay không được phép khấu trừ sang kỳ trước hoặc kỳ sau.
► Đối với nội dung liên quan đến “tỷ lệ tập đoàn”: TCT cho rằng mặc dù OECD khuyến khích các nước áp dụng kết hợp quy định “tỷ lệ cố định” với tỷ lệ tập đoàn để cho phép một doanh nghiệp được khấu trừ chi phí lãi vay nhiều hơn trong một số trường hợp, tuy nhiên theo thông lệ tốt nhất, các nước vẫn đang áp dụng quy định một tỷ lệ cố định (tuỳ theo tình hình thực tế của mỗi nước) để cho phép một công ty được khấu trừ chi phí lãi tiền vay tối đa bằng tỷ lệ lãi tiền vay/EBITDA. Tỷ lệ cố định và tỷ lệ tập đoàn là các thuật ngữ được sử dụng trong các Báo Cáo các Hành động BEPS của OECD/G20 và là các phương pháp khác nhau để xác định chi phí lãi vay không được trừ.
► Đối với kiến nghị về các phương pháp đặc biệt dành cho các công ty mới đi vào hoạt động/mới có doanh thu: TCT đồng ý với quan ngại về việc các doanh nghiệp mới thành lập có thể phát sinh lỗ trong giai đoạn đầu hoạt động và sẽ không được phép khấu trừ thuế đối với khoản lãi vay phát sinh. Tuy nhiên, TCT cho rằng lãi vay không được khấu trừ sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến số thuế phải nộp vì không có lợi nhuận để khấu trừ lãi vay và lãi vay được vốn hoá sẽ được khấu trừ vào lợi nhuận những năm tiếp theo trong một số trường hợp.
TCT hiện đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách thuế trong lĩnh vực giá chuyển nhượng để có thể tiệm cận gần hơn với các thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Trong giai đoạn hiện tại, TCT đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế theo các văn bản pháp luật hiện hành.
 

Thành viên trực tuyến

  • noithatsaoviet24
  • vyngantype
  • khanhhoang34

Xem nhiều

TEXT LINK