Doanh mục sổ kế toán

  • Thread starter chimruoi
  • Ngày gửi
C

chimruoi

Sơ cấp
11/4/07
27
1
1
Hà nội
#1
DOANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ


Số Tên sổ Ký hiệu HìnhThức kế toán
TT

Nhật ký Nhật ký Chứng từ
chung – Sổ Cái ghi sổ

01 Nhật ký – Sổ Cái S01-DNN - x -
02 Chứng từ ghi sổ S02a-DNN - - x
03 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ S02b-DNN - - x
04 Sổ Cái (dùng cho hình thức S02c1-DNN - - x
KT Chứng từ Ghi sổ) S02c2-DNN x
05 Sổ Nhật ký chung S03a-DNN x - -
06 Sổ Nhật ký thu tiền S03a1-DNN x - -
07 Sổ Nhật ký chi tiền S03a2-DNN x - -
08 Sổ Nhật ký mua hàng S03a3-DNN x - -
09 Sổ Nhật ký bán hàng S03a4-DNN x - -
10 Sổ Cái (dùng cho hình thức S03b-DNN x - -
Kt Nhật ký chung)
11 Bảng Cân đối số phát sinh S04-DNN x - x
12 Sổ quỹ tiền mặt S05a-DNN x x x
13 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S05b-DNN x x x
14 Sổ tiền gửi ngân hàng S06-DNN x x x
15 Sổ chi tiết V.Liệu, d.cụ, S07-DNN x x x
s.phẩm, h.hó
16 Bảng tổng hợp chi tiết V.Liệu, S08-DNN x x x
d.cụ, s.phẩm, h.hóa
17 Thẻ kho (Sổ kho) S09-DNN x x x
18 Sổ tài sản cố định (TSCĐ) S10-DNN x x x
19 Sổ theo dõi TSCĐ và c.cụ, S11-DNN x x x
d.cụ tại nơi sử dụng
20 Thẻ TSCĐ S12-DNN x x x
21 Sổ chi tiết thanh toán với S13-DNN x x x
người mua (người bán)
22 Sổ chi tiết thanh toán với người S14-DNN x x x
mua (người bán) bằng ngoại tệ
23 Sổ theo dõi t.toán bằng ngoại tệ S15- DNN x x x
24 Sổ chi tiết tiền vay S16-DNN x x x
25 Sổ chi tiết bán hàng S17-DNN x x x
26 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh S18-DNN x x x
27 Thẻ tính giá thành sản phẩm, d.vụ S19-DNN x x x
28 Sổ chi tiết các tài khoản S20-DNN x x x
29 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu S21-DNN x x x
30 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ S22-DNN x x x
31 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S23-DNN x x x
32 Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn KD S24-DNN x x x
33 Sổ chi tiết đầu tư xây dựng S25-DNN x x x
34 Sổ theo dõi thuế GTGT S26-DNN x x x
35 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S27-DNN x x x
36 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S28-DNN x x x
37 Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của DN
:friend:
 
C

chimruoi

Sơ cấp
11/4/07
27
1
1
Hà nội
#2
Đính chính bài viết:
-Phần: Số TT (01 - 37)
-Phần:Tên sổ (Chứng từ ghi sổ hoặc Nhật ký-sổ cái, ...)
-Phần: Ký hiệu (S01-DNN, S02a-DNN,...)
-Phần: HìnhThức kế toán theo thứ tự các dấu (- x -) : Nhật ký chung (-), Nhật ký – Sổ Cái (x), Chứng từ ghi sổ (-)

Ví dụ: - Nhật ký -Sổ cái : S01-DNN / hình thức kế toán là Nhật ký- Sổ cái
- Sổ nhật ký thu tiền: S03a1-DNN /hình thức kế toán là Nhật ký chung
 
C

chimruoi

Sơ cấp
11/4/07
27
1
1
Hà nội
#3
Mình đã đánh theo kiểu kẻ bảng để mọi người dễ đọc nhưng không hiểu sao khi post lên lại co rúm hết vào như bên trên mọi người thấy đấy.Chán quá.Kém thật.Mong thông cảm.
 
H

Hung Phi

Sơ cấp
11/11/04
4
0
0
39
Viet Nam
#4
Giúp giùm mình, mình muốn xin mẫu biểu thì lấy ở đâu ?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều