Bản tin VBPL đợt 1 tháng 5/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Hoàn trả số thuế nộp thừa – Theo quy định hiện hành, khoản thu được hoàn trả không thực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản thu phát sinh phải nộp ngân sách kỳ sau của đơn vị hoặc đã thực hiện bù trừ nhưng vẫn còn phải hoàn trả từ ngân sách nhà nước.

Theo đó, trường hợp một công ty đã tạm nộp thuế TNDN vào ngân sách nhà nước trong năm 2003. Do công ty làm ăn không có lãi qua các năm, khoản thu này không thực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản thu phải nộp ngân sách kỳ sau thì công ty đó được hoàn lại số tiền đã nộp trên. (Theo Công văn số 1669/TCT-PCCS ngày 03 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Thuế nhập khẩu và thủ tục khấu trừ giá trị gia tăng – Theo Công văn số 2345/TCHQ-KTTT ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCHQ, mặt hàng ống, hộp thép không gỉ xuất khẩu không nằm trong danh mục hàng hoá nhập khẩu phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của Biểu thuế xuất khẩu do đó không phải nộp thuế xuất khẩu khi xuất khẩu.

Giảm thuế nhập khẩu xăng, dầu - Ngày 27 tháng 04 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 29/2007/QĐ-BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu xuống còn 5% đối với các sản phẩm dầu nhẹ và các chế phẩm, xăng động cơ có pha chì, xăng động cơ không pha chì kể cả loại cao cấp và dân dụng, các loại xăng động cơ, dung môi trắng, dầu nhẹ và các dung môi chế phẩm khác để pha chế xăng (quy định trước đây mức thuế suất đối với các mặt hàng này là 10%)…

Xăng máy bay cũng áp dụng mức thuế suất mới là 5%.

Dầu hoả và dầu hoả thắp vẫn giữ nguyên mức 0%.

Mức thuế mới sẽ áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 28/4/2007.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hướng dẫn về thuế khai thác tài nguyên - Ngày 27 tháng 04 năm 2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP và 147/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi).

Theo đó, đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hay khối lượng thì sản lượng tài nguyên thương phẩm để tính thuế là số lượng, trọng lượng hay khối lượng của tài nguyên khai thác thực tế trong kỳ nộp thuế, không phụ thuộc vào hiện trạng và mục đích khai thác tài nguyên (để bán ngay, đem trao đổi, tiêu dùng nội bộ, dự trữ đưa vào sản xuất tiếp theo...).

Đối với loại tài nguyên không thể xác định được số lượng, trọng lượng hay khối lượng thực tế khai thác do chứa nhiều chất khác nhau, hàm lượng tạp chất lớn, thì sản lượng tài nguyên để tính thuế được xác định trên số lượng, trọng lượng hay khối lượng từng chất thu được do sàng tuyển, phân loại.

Đối với loại tài nguyên khai thác, chưa bán ra ngay mà đưa vào để tiếp tục sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ khác nếu không trực tiếp xác định được sản lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế được căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ và định mức tiêu hao tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm.

Trường hợp khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên, sản lượng tài nguyên khai thác dự kiến trong một năm có giá trị dưới 200 triệu đồng và khó khăn trong việc quản lý thì có thể thực hiện khoán số lượng tài nguyên khai thác theo mùa vụ hoặc định kỳ.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Đăng ký hành nghề làm thủ tục về thuế­ - Theo quy định hiện hành, điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là: (i) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (ii) Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.


Trường hợp một doanh nghiệp đăng ký hành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì phải bổ sung ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải có ít nhất 2 nhân viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ tài chính (Tổng cục Thuế) cấp. (Theo Công văn số 1605/TCT-PCCS ngày 25 tháng 04 năm 2007 của TCT).

Hoàn thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, có sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau: Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản được hoàn có giá trị lớn hơn 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế từng quý.

Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh thuế đầu ra, thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm dương lịch. (Theo Công văn số 1612/TCT-PCCS ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCT).

Hoàn thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đẻ điều kiện và thủ tục sau: (i) Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá (đối với trường hợp gia công hàng hoá), cung ứng dịch vụ ho tổ chức, cá nhân nước ngoài; (ii) Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; (iii) Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hang; Hoá đơn GTGT bán hàng hoá, dịch vụ hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất…

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu bị khách hàng nước ngoài phạt vì hàng trễ hạn nên số tiền nhận được bằng việc thanh toán qua ngân hàng thấp hơn hoá đơn xuất khẩu, thì nếu việc xử lý phạt này được quy định rõ trong hợp đồng và có biên bản xác nhận số tiền phạt của hai bên mua và bán; hồ sơ hàng hoá xuất khẩu của doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và có bằng chứng để chứng minh doanh nghiệp bị phạt do giao hàng trễ thì doanh nghiệp được xét hoàn thuế GTGT đầu vào của lô hàng xuất khẩu. (Theo Công văn số 1623/TCT-PCCS ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCT).

Hoá đơn chứng từ - Luật kế toán quy định chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Tên và số liệu của chứng từ kế toán; Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; Tên, địa chỉ của đơn vị hạơc cá nhân nhận chứng từ kế toán; Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ; Chữ ký, họ tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

Phiếu chi thanh toán tiền công tác phí cho nhân viên có đầy đủ nội dung theo quy định trên phù hợp với chế độ công tác phí do công ty quy định thì được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. (Theo Công văn số 1636/TCT-PCCS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Thu nhập từ thanh lý TSCĐ – Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các thu nhập chịu thuế khác, kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nước ngoài.

Theo đó, thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm: thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các thu nhập chịu thuế khác (gồm thu nhập thanh lý tài sản máy móc thiết bị lạc hậu). Như vậy các khoản thu nhập chịu thuế trên cũng được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN. (Theo Công văn số 1640/TCT-PCCS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Chứng từ thu phí ngân hàng - Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng khi thu phí dịch vụ, cá Ngân hàng được sử dụng hoá đơn GTGT để cấp cho khách hàng theo một trong các hình thức sau:

Trường hợp ngân hàng sử dụng chứng từ thanh toán thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vi tính nếu đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định cũng được coi là hoá đơn GTGT. Các khoản ngân hàng sử dụng chứng từ theo nội dung quy định nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan thuế địa phương.

Theo đó, trường hợp một ngân hàng sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng không có đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định thì ngân hàng phải thu hồi và lập lại chứng từ mới có bổ sung thêm các chỉ tiêu nêu trên để khách hàng có căn cứ làm chứng từ hợp pháp khấu trừ, hoàn thuế GTGT. (Theo Công văn số 1611/TCT-PCCS ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCT).

Quy định về việc ký kết các điều ước quốc tế - Ngày 20 tháng 04 năm 2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế, quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Theo đó, việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế phải tuân thủ những nguyên tắc sau: Phù hợp với lợi ích quốc gia, đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và các nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế, phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định về cùng một lĩnh vực; Bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của thỏa thuận quốc tế được ký kết; Chỉ có giá trị ràng buộc đối với cơ quan đã ký kết thỏa thuận quốc tế, không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp lý quốc tế của Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam.

Pháp lệnh có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007.

Thực thi dân chủ ở cơ sở - Ngày 20 tháng 04 năm 2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Theo đó, hằng năm, Ban thường trực UBMTTQVN cấp xã sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND cấp xã. Nếu số phiếu tín nhiệm dưới 50% số người thuộc thành phần lấy phiếu thì đề nghị HĐND cùng cấp xem xét miễn nhiệm…

Ngoài ra, chính quyền cấp xã công khai cho dân biết phương án điều chỉnh quy hoạch đất đai, quy hoạch khu dân cư, công tác tái định cư, Chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ công chức, Kết quả lấy phiếu tín nhiệm chủ tịch HĐND và UBND cấp xã, Quy định dân bàn và quyết định trong việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư, Quy định nhân dân giám sát đại biểu HĐND, cán bộ công chức cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố và cán bộ công chức, viên chức làm việc, sinh sống trên địa bàn, giám sát quá trình thực hiện các công trình, dự án của cấp trên đầu tư trên địa bàn xã, thôn, tổ dân phố...

Pháp lệnh có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007.

Tiền lương làm thêm giờ - Theo quy định hiện hành của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam, thì tiền lương giờ thực trả làm căn cứ trả lương làm thêm giờ là tiền lương làm giờ thực trả của tháng mà người lao động làm thên giờ, không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương. (Theo Công văn số 1409/LĐTBXH-TL ngày 25 tháng 04 năm 2007 của BLĐTBXH).

Trả lương theo giờ - Theo quy định hiện hành của Chính phủ về việc quy định các hình thức trả lương, trong đó có tiền lương theo tháng và tiền lương theo giờ. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn cách trả lương cho người lao động phù hợp với tính chất của nghề, công viẹc và tổ chức lao động của doanh nghiệp mình. Đồng thời Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam quy định mức lương tối thiểu theo tháng.

Trường hợp một doanh nghiệp chọn cách trả lương theo giờ thì phải đảm bảo mức lương thep giờ quy đổi ra tiền lương theo tháng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. (Theo Công văn số 1408/LĐTBXH-TL ngày 25 tháng 04 năm 2007 của BLĐTBXH).

Hướng dẫn một số quy định về luật sư - Ngày 25 tháng 04 năm 2007 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.

Theo đó, cơ sở đào tạo nghề luật sư phải bảo đảm quy mô đào tạo tối thiểu 200 học viên/khoá, có số lượng giáo viên tối thiểu là 01 giáo viên/20 học viên. Giáo viên đào tạo nghề luật sư là luật sư có ít nhất 5 năm hành nghề luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, chuyên gia trong các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành, có uy tín nghề nghiệp, khả năng sư phạm, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, đất (tối thiểu là 5 năm)…

Luật sư tập sự không được nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Trong trường hợp luật sư tập sự theo quy định của Pháp lệnh luật sư năm 2001 đang thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng thì phải giao lại vụ, việc đó cho luật sư hướng dẫn, trong trường hợp khách hàng không đồng ý thì tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư hướng dẫn hành nghề và khách hàng thoả thuận giải quyết…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 30 tháng 04 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
 • Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 30 tháng 04 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ký kết và Thực hiện thoả thuận quốc tế.
 • Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25 tháng 04 năm 2007 của TTCP về việc thanh lập Trường Đại học Sài Gòn.
 • Quyết định số 477/QĐ-TTg ngày 25 tháng 04 năm 2007 của TTCP về việc thành lập Trường Đại học Thể dục thể thao III Đà Nẵng.
 • Công văn số 2260/VPCP-ĐMDN ngày 02 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hình thành Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí.
 • Công văn số 2259/VPCP-ĐMDN ngày 02 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hình thành Tổng công ty Điện lực dầu khí.
 • Công văn số 2258/VPCP-ĐMDN ngày 032 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và tỷ lệ cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình-Vận tải.
 • Công văn số 2251/VPCP-CN ngày 02 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng.
 • Công văn số 2249/VPCP-CCHC ngày 27 tháng 04 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc liên thông trong việc cấp phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam.
 • Công văn số 2247/VPCP-CN ngày 27 tháng 04 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
 • Công văn số 2243/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 04 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn đầu tư các dự án thủy lợi tỉnh Đắk Lắk.
 • Công văn số 2211/VPCP-VX ngày 25 tháng 04 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao.
 • Công văn số 534/TTg-VX ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế đặc thù trong việc đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc.
 • Công văn số 530/TTg-NN ngày 27 tháng 04 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án xây dựng các lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 29/2007/QĐ-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 • Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP nêu trên.
 • Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24 tháng 04 năm 2007 của BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 • Thông báo số 215/TB-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2007 của BTC về việc thông báo tỷ giá ngoại tệ tháng 05/2007.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 1674/TCT-PCCS ngày 03 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học.
 • Công văn số 1671/TCT-PCCS ngày 03 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc trả lời câu hỏi đối thoại với doanh nghiệp.
 • Công văn số 1670/TCT-PCCS ngày 03 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 1669/TCT-PCCS ngày 03 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc hoàn trả số thuế nộp thừa.
 • Công văn số 1662/TCT-DNNN ngày 03 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 1645/TCT-TS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 1644/TCT-PCCS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 1643/TCT-PCCS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc Cục thuế tỉnh Quảng Ninh ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 1642/TCT-PCCS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với hoạt động bán Xí nghiệp.
 • Công văn số 1641/TCT-DNNN ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thuế TNDN đối với phí phục vụ du lịch.
 • Công văn số 1640/TCT-PCCS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thu nhập thanh lý TSCĐ.
 • Công văn số 1639/TCT-PCCS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với đại lý bưu điện.
 • Công văn số 1638/TCT-PCCS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 1637/TCT-PCCS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc xác định thuế TNDN.
 • Công văn số 1636/TCT-PCCS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT gửi Công ty Grant Thornton (Việt Nam) về việc hoá đơn chứng từ.
 • Công văn số 1635/TCT-PCCS ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thuế TNDN.
 • Công văn số 1634/TCT-DNNN ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 1633/TCT-DNNN ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 1632/TCT-DNNN ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 1625/TCT-TS ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc chính sách thu thuế nhà đất.
 • Công văn số 1624/TCT-PCCS ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 1623/TCT-PCCS ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 1622/TCT-PCCS ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 1621/TCT-PCCS ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 1620/TCT-DNNN ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh An Giang về việc khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 1612/TCT-PCCS ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Hưng Yên về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 1611/TCT-PCCS ngày 27 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc chứng từ thu phí Ngân hàng.
 • Công văn số 1605/TCT-PCCS ngày 25 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc đăng ký hành nghề làm thủ tục về thuế.
 • Công văn số 1603/TCT-PCCS ngày 25 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc chuyển lỗ.
 • Công văn số 1599/TCT-PCCS ngày 25 tháng 04 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc miễn, giảm thuế TNDN.
 • Công văn số 1598/TCT-TS ngày 25 tháng 04 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Công văn số 1591/TCT-PCCS ngày 25 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc xin ý kiến giải quyết vướng mắc về ưu đãi thuế.
 • Công văn số 1589/TCT-DNNN ngày 25 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN.
 • Công văn số 1575/TCT-DNNN ngày 24 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 1574/TCT-DNNN ngày 24 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc xoá nợ thuế theo TT số 32/2002/TT-BTC.
 • Công văn số 1573/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc vướng mắc đối với việc nộp thuế nhà thầu.
 • Công văn số 1554/TCT-DNNN ngày 23 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 1553/TCT-DNNN ngày 23 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT quá hạn.
 • Công văn số 1551/TCT-DNNN ngày 23 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc miễn thuế TN đối với người có thu nhập cao.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 2377/CTHQ-KTTT ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Hữu Toàn về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu SXXK.
 • Công văn số 2376/CTHQ-KTTT ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc xác định giá trị thuế của hợp đồng có giảm giá.
 • Công văn số 2375/CTHQ-KTTT ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCHQ gửi Cục hải quan Tây Ninh về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu SXXK.
 • Công văn số 2374/CTHQ-KTTT ngày 02 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc thời hạn nộp thuế.
 • Công văn số 2345/CTHQ-KTTT ngày 27 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu và thủ tục khấu trừ giá trị gia tăng.
 • Công văn số 2344/CTHQ-KTTT ngày 27 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc thuế truy thu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu sau đó thay đổi mục đích sử dụng.
 • Công văn số 2343/CTHQ-KTTT ngày 27 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc cung cấp thông tin giá tính thuế ô tô nhập khẩu.
 • Công văn số 2342/CTHQ-KTTT ngày 27 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc ân hạn thuế hàng nập NLSXXK.
 • Công văn số 2341/CTHQ-KTTT ngày 27 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc đăng ký và xác nhận danh mục hàng miễn thuế.
 • Công văn số 2333/CTHQ-GSQL ngày 27 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc giải đáp vướng mắc về thủ tục thanh khoản, thuế.
 • Công văn số 2331/CTHQ-KTTT ngày 27 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc giảm thuế hàng nhập khẩu.
 • Công văn số 2330/CTHQ-KTTT ngày 27 tháng 05 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty Cổ phần HYC về việc xem xét tham vấn giá.
 • Công văn số 2271/CTHQ-GSQL ngày 24 tháng 04 năm 2007 của TCHQ về việc hoạt động của địa điểm kiển tra hàng hoá tại số 04 Phạm Thúc Duyện.
 • Công văn số 2270/CTHQ-GSQL ngày 24 tháng 04 năm 2007 của TCHQ về việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình CPN tại KCN Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai.
 • Công văn số 2268/CTHQ-GSQL ngày 24 tháng 04 năm 2007 của TCHQ về việc nhập khẩu ô tô của Đại sứ quán.
 • Công văn số 2267/CTHQ-GSQL ngày 24 tháng 04 năm 2007 của TCHQ về việc thủ tục, tiêu chuẩn xe ô tô và xe máy.
 • Công văn số 2266/CTHQ-GSQL ngày 24 tháng 04 năm 2007 của TCHQ về việc hoạt động kho CFS Vicónhip Sài Gòn.
 • Công văn số 2222/CTHQ-GSQL ngày 20 tháng 04 năm 2007 của TCHQ về việc chậm nộp C/O.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 04 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố bảng mã HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Quyết định số 34/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 04 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phi phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
 • Quyết định số 32/2007/QĐ-BNN ngày 20 tháng 04 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Cơ quan kiểm lâm vùng III trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số III.
 • Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN ngày 20 tháng 04 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Cơ quan kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I.
 • Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 04 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 04 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế- quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng.
 • Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 04 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.
 • Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.
 • Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 0 2 tháng 05 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập
 • Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 20 tháng 04 năm 2007 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2006/NĐ-CP về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
 • Công văn số 1417/LĐTBXH-TL ngày 27 tháng 04 năm 2007 của BLĐTBXH về việc xem xét cấp sổ BHXH cho người lao động.
 • Công văn số 1416/LĐTBXH-TL ngày 27 tháng 04 năm 2007 của BLĐTBXH về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với nữ viên chức y tế.
 • Công văn số 1410/LĐTBXH-TL ngày 25 tháng 04 năm 2007 của BLĐTBXH gửi Công ty TNHH Dệt May Hoa Sen về việc xây dựng thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp.
 • Công văn số 1409/LĐTBXH-TL ngày 25 tháng 04 năm 2007 của BLĐTBXH về việc tiền lương làm thêm giờ.
 • Công văn số 1408/LĐTBXH-TL ngày 25 tháng 04 năm 2007 của BLĐTBXH về việc trả lương theo giờ.
 

Thành viên trực tuyến

 • thuylinh0712
 • pink94
 • thuyhang75
 • qthi2209
 • Vincent_Han
 • auyeuch
 • ngọc dương 0210
 • sthink.com.vn
 • dayketoan
 • daongocnam0603
 • Nguyễn Thị Siếu
 • hoamattroicoi
 • hoacotu0792
 • thuongdan
 • hardes
Xem nhiều