Bản tin VBPL đợt 3 tháng 5/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Thuế TNCN đối với cổ phiếu thường cho người lao động – Theo quy định hiện hành về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) thì các khoản thu nhập thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập bao gồm thu nhập thường xuyên dưới các hình thức: tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền thưởng…

Theo đó, đối với các khoản tiền thưởng dưới các hình thức: tiền, hiện vật, cổ phiếu …mà đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan sử dụng lao động thưởng cho người lao động thưởng cho người lao động trong đơn vị mình đều thuộc diện thu nhập thường xuyên chịu thuế thu nhập cá nhân.

Cách xác định thu nhập chịu thuế đối với cổ phiếu thưởng: Trường hợp doanh nghiệp dùng các quỹ khen thưởng, phúc lợi để mua cổ phiếu bên ngoài doanh nghiệp thưởng cho người lao động thì thu nhập chịu thuế là giá trị thực tế mà doanh nghiệp mua cổ phiếu đó để thưởng cho cá nhân.

Trường hợp doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động thì thu nhập chịu thuế đối với cổ phiếu thưởng được xác định căn cứ vào tổng giá trị mệnh giá tương ứng với số cổ phiếu thưởng mà cá nhân được nhận.

Cơ quan chi trả thu nhập khi chi thưởng cổ phiếu cho người lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN. Cuối năm, cá nhân tổng hợp vào thu nhập để tính thu nhập bình quân tháng làm căn cứ xác định số thuế phải nộp theo biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành. (Theo Công văn số 1867/TCT-TNCN ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Chi phí tiền lương - Theo quy định hiện hành của BTC hướng dẫn về khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN là: tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh. Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng quản trị của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Theo đó, trường hợp cá nhân là chủ sở hữu đồng thời là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tức là cá nhân này đã trực tiếp tham gia điều hành công ty, vì vậy tiền lương, tiền công của đối tượng này được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. (Theo Công văn số 1854/TCT-PCCS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp – Theo quy định hiện hành, các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện được ưu đãi thuế; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ; đã đăng ký thuế và nộp thuế theo kê khai.

Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập đăng ký ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư nhưng không triển khai ngay, một đến hai năm sau mới thực hiện được ngành nghề ưu đãi đầu tư đã đăng ký thì cơ sở kinh doanh đó không đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN áp dụng cho cơ sở kinh doanh mới thành lập đối với phần thu nhập có được từ ngành nghề ưu đãi đó. Trường hợp ngành nghề mà cơ sở kinh doanh mới triển khai đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi đối với dự án đầu tư mở rộng theo quy định của pháp luật. (Theo Công văn số 1851/TCT-PCCS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Thuế suất thuế GTGT đối với lập báo cáo đầu tư – Theo quy định hiện hành, dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật cụ thể là lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Theo đó, thuế GTGT đối với công tác lập báo cáo đầu tư áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. (Theo Công văn số 1848/TCT-PCCS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Ngày 10 tháng 05 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, UBCKNN được phép thanh tra, giám sát, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động chứng khoán.

UBCK có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (CK&TTCK).

UBCK được cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động CK&TTCK, chấp thuận những thay đổi liên quan đến hoạt động CK&TTCK. Bên cạnh đó, UBCK được quyền thanh tra, giám sát, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CK&TTCK và thực hiện chế độ báo cáo về CK&TTCK theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết đinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xử lý vi phạm khai thác khoáng sản - Ngày 10 tháng 05 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2007/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 150/2004/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Theo đó, hành vi không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc báo cáo sai số liệu về hoạt động khai thác khoáng sản, mức phạt sau khi sửa đổi bổ sung giảm xuống còn 5 triệu đồng (quy điịnh trước đây có thể lên tới 10 triệu đồng)…

Hành vi khai thác khoáng sản không giấy phép đang diễn ra tràn lan hiện nay được sửa đổi đã quy định mức phạt khá cao là từ 10 - 80 triệu đối với hành vi khai thác không giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn, giấy phép chuyển nhượng không đúng với quy định pháp luật. Mức phạt tiền cao nhất 100 triệu đồng áp dụng đối với hoạt động khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Kinh doanh vận chuyển hàng không - Ngày 09 tháng 05 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2007/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Theo đó, hãng hàng không khai thác vận chuyển quốc tế sở hữu từ 01 đến 10 tàu bay cần vốn pháp định là 500 tỷ đồng, khai thác vận chuyển nội địa cần vốn ít nhất 200 tỷ đồng. Trường hợp hãng hàng không khai thác thị trường quốc tế có 11 đến 30 tàu bay, vốn pháp định là 800 tỷ đồng, khai thác nội địa vốn pháp định 400 tỷ đồng. Các lĩnh vực kinh doanh hàng không khác cần vốn tối thiểu 50 tỷ đồng…

Nghị định cũng quy định rõ tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam. Cụ thể, tàu bay chở khách không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua, không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê…

Về việc thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, báo cáo kết quả thẩm định lên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Bộ trưởng Giao thông vận tải, Thủ tướng sẽ xem xét việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quỹ phát triển KH và CN của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp – Ngày 16 tháng 05 năm 2007, Bộ tài chính đã có Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ củ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, mục đích thành lập của quỹ là tổ chức do doanh nghiệp thành lập để đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất của doanh nghiệp.

Nguồn vốn của Quỹ được hình thành từ lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp; nguồn vốn đóng góp tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận của các tổ chức hợp pháp, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn hợp lý khác…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2007.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Quyết định số 66/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
 • Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.
 • Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.
 • Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.
 • Quyết định số 62/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng giải báo chí quốc gia.
 • Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.
 • Nghị định số 75/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng.
 • Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
 • Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.
 • Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 16 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,
 • Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 14 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp đánh giá về công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.
 • Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ.
 • Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.
 • Công văn số 2623/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc bán quyền thu phí Quốc lộ 51.
 • Công văn số 2605/VPCP-TH ngày 16 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007.
 • Công văn số 2564/VPCP-CCHC ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP và Nghị định số 144/2005/NĐ-CP.
 • Công văn số 2561/VPCP-CN ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và khai thác cảng chuyên dùng.
 • Công văn số 2550/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch cổ phần hóa năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • Công văn số 2479/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2007.
 • Công văn số 612/TTg-QHQT ngày 17 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án Khu công viên công nghệ sinh học Hà Nội
 • Công văn số 611/TTg-NN ngày 16 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ công tác thu thập mẫu vật cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.
 • Công văn số 597/TTg-QHQT ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác Thông tin-Giáo dục-Truyền thông sức khỏe cộng đồng".
 • Công văn số 596/TTg-QHQT ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp định Khoản vay dự án, vay vốn ADB.
 • Công văn số 591/TTg-DK ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu các lô Bể Sông Hồng năm 2007.
 • Công văn số 573/TTg-VX ngày 14 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy.
 • Công văn số 571/TTg-QHQT ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và nhập khẩu miễn thuế xe ô tô cho dự án Phát triển vì người nghèo tại miền núi phía Bắc, Việt Nam do EC tài trợ.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
· Quyết định số 1762/QĐ-BCT ngày 14 tháng 05 năm 2007 của BTC về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước của Công ty xây dựng Thuỷ lợi, Thủy điện Quảng Nam (nay là Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi, thủy điện Quảng Nam).

· Quyết định số 36/2007/QĐ-BCT ngày 16 tháng 05 năm 2007 của BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

· Quyết định số 34/2007/QĐ-BCT ngày 15 tháng 05 năm 2007 của BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

 • Thông tư số 48/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2007 của BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra do Thủ tướng chính phủ quyết định.
 • Công văn số 6530/BCT-TCT ngày 17 tháng 05 năm 2007 của BTC về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 6529/BCT-TCT ngày 17 tháng 05 năm 2007 của BTC về việc thu tiền hỗ trợ đất công ích phường, xã, thị trấn.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 1881/TCT-ĐTNN ngày 17 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc cấp mã số thuế, nộp và hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu ODA.
 • Công văn số 1867/TCT-TNCN ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thuế TNCN đối với cổ phiếu thường cho người lao động.
 • Công văn số 1862/TCT-DNNN ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 1857/TCT-TS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất đã được cấp giấy CNQSDĐ.
 • Công văn số 1856/TCT-PCCS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 1855/TCT-PCCS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc lập bảng kê mua hàng.
 • Công văn số 1854/TCT-PCCS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chi phí tiền lương và ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 1853/TCT-TS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc lệ phí trước bạ nhà.
 • Công văn số 1852/TCT-TS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế nhà đất.
 • Công văn số 1851/TCT-PCCS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 1850/TCT-TS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chính sách thu tiền sửu dụng đất.
 • Công văn số 1849/TCT-PCCS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 1848/TCT-PCCS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT với lập báo cáo đầu tư.
 • Công văn số 1846/TCT-TS ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc lệ phí trước bạ.
 • Công văn số 1837/TCT-ĐTNN ngày 14 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc
 • chính sách thuế đối với hoạt động củ IFC.
 • Công văn số 1833/TCT-TS ngày 14 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc lệ phí trước bạ đối với xe ô tô APEC 2006.
 • Công văn số 1412/TCT-DNK ngày 12 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc giãn nợ thuế GTGT.
 • Công văn số 1396/TCT-DNNN ngày 10 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc xác định thời điểm và số thuế được xoá nợ theo TT 32/2002/TT-BTC.
 • Công văn số 1395/TCT-ĐTNN ngày 10 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc nghĩa vụ thuế của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Công văn số 1389/TCT-TS ngày 10 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 1384/TCT-ĐTNN ngày 10 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc hạch toán chi phí mua Thẻ hội viên sân gôn và phí chơi gôn.
 • Công văn số 1377/TCT-PCCS ngày 10 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Công văn số 1348/TCT-PCCS ngày 09 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc ngành nghề ưu đãi đầu tư.
 • Công văn số 1179/TCT-TNCN ngày 03 tháng 04 năm 2007 của TCT về việc quyết toán, thoái trả thuế TNCN.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 2619/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 05 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu D & K về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 2608/VPCP-QHQT ngày 17 tháng 054 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án do UNODC tài trợ cho Bộ Công an.
 • Công văn số 2595/VPCP-QHQT ngày 16 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Y tế tiếp nhận đợt 8 thuốc ARV điều trị HIV/AIDS của Chương trình PEPFAR.
 • Công văn số 2591/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc tạm giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 2580/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 05 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam về việc xử lý nợ thuế nhập khẩu NĐH 2001.
 • Công văn số 2578/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 05 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty cổ phần đầu tư và phát triền Hoa Lâm về việc xử lý nợ thuế nhập khẩu NĐH 2001.
 • Công văn số 2578/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 05 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty Thực phẩm và đầu tư Công nghệ về việc xử lý nợ thuế nhập khẩu NĐH 2001.
 • Công văn số 2569/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc gửi Cục hải quan Hà Nội vướng mắc về C/O.
 • Công văn số 2527/TCHQ-GSQL ngày 10 tháng 05 năm 2007 của TCHQ gửi Trung tâm y tế Thanh Trì về việc vướng mắc về C/O.
 • Công văn số 2524/TCHQ-GSQL ngày 10 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc thủ tục hải quan đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.
 • Công văn số 2523/TCHQ-GSQL ngày 10 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc xác nhận tính hợp lệ của C/O.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 28/2007/QĐ-BYT ngày 10 tháng 05 năm 2007 của BYT về việc quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phầm và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
 • Quyết định số 23/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 05 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ.
 • Quyết định số 19/2007/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 05 năm 2007 của NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/9/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 • Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN.
 • Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 04 năm 2007 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính của các tổ chức tín dụng.
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 05 năm 2007 của BVHTT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
 • Thông tư số 46/2007/TTLT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 05 năm 2007 của BLĐTBXH về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 239/206/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010.
 • Chỉ thị số 02/2007/CT-BYT ngày 08 tháng 05 năm 2007 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2007.
 • Công văn số 2887/NHNN-KTTC ngày 23 tháng 04 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc Hướng dẫn xử lý số tiền tạm ứng nộp thuế TNDN đang theo dõi trên TK 3531.
 • Công văn số 2057/BTP-HCTP ngày 09 tháng 05 năm 2007 của Bộ Tư pháp về việc công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.
 • Công văn số 1564/LĐTBXH ngày 11 tháng 05 năm 2007 của LĐTBXH về việc chế độ đối với người lao động.
 • Công văn số 1559/LĐTBXH ngày 10 tháng 05 năm 2007 của LĐTBXH về việc xếp hạng đối với CT cổ phần Cao su Sao Vàng.
 
dragon76

dragon76

Thành viên thân thiết
12/3/04
257
1
18
#7
Bác Hùng có Công văn số 1867/TCT-TNCN ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT thì vui lòng upload lên cho mọi người tham khảo nhé, mình có tìm trên Google và trong trang Web của Tổng Cục thuế mà không thấy. thanks
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,355
610
113
53
#8
Bác Hùng có Công văn số 1867/TCT-TNCN ngày 15 tháng 05 năm 2007 của TCT thì vui lòng upload lên cho mọi người tham khảo nhé, mình có tìm trên Google và trong trang Web của Tổng Cục thuế mà không thấy. thanks
Tìm số CV này và cả ngày nan hành 15/05/2007-16/05/2007 không thấy CV của TCT là sao vậy?
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
1,953
341
83
46
TP.HCM
www.taman.com.vn
#9
Cv 1867

Công văn số 1867/TCT-TNCN ngày 15/05/2007 của Tổng cục Thuế Về thuế thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu thưởng cho người lao động.
 

Đính kèm

Thành viên trực tuyến

 • xediengiatot
Xem nhiều