Bản tin VBPL đợt 1 tháng 6/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Chính sách thuế GTGT – Trường hợp cơ sở xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng nếu có).

Theo đó, trường hợp một công ty xuất khẩu hàng hoá cho phía nước ngoài; phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba ở nước ngoài thực hiện thanh toán qua ngân hàng nhưng việc uỷ quyền thanh toán này không được quy định trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng xuất khẩu thì lô hàng xuất khẩu của công ty đó không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. (Theo Công văn số 2122/TCT-PCCS ngày 31 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Ưu đãi miễn giảm thuế TNDN – Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Theo đó, trường hợp một công ty đang được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế có sự chia tách thành hai công ty độc lập (thay đổi hình thức kinh doanh) thì cả hai công ty được tách ra tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. (Theo Công văn số 2135/TCT-PCCS ngày 01 tháng 06 năm 2007 của TCT).

Thời gian áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi – Theo quy định hiện hành, thuế suất 15% được áp dụng trong 12 năm kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án.

Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ vào Khu công nghiệp được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 15% đối với thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại thì được áp dụng thuế suất này trong 12 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh. (Theo Công văn số 2093/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Chứng từ thu phí Ngân hàng – Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Ngân hàng khi thu phí dịch vụ, các Ngân hàng được sử dụng hoá đơn GTGT để cấp cho khách hàng theo một trong các hình thức sau: Trường hợp các Ngân hàng sử dụng chứng từ thanh toán thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vi tính nếu đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký, đóng dấu theo quy định nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan thuế địa phương.

Theo đó, khi sử dụng chứng từ thu phí in bằng máy vi tính để cung cấp cho khách hàng, ngân hàng phải bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu trên và đăng ký mẫu chứng từ thu phí này với cơ quan thuế, không phải đăng số lượng sử dụng của từng loại mẫu chứng từ thu phí phát sinh hàng tháng và không phải báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng. (Theo Công văn số 2032/TCT-PCCS ngày 28 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Thuế GTGT của nước sạch cung cấp cho khu chế xuất – Theo quy định hiện hành, nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt do các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khai thác từ nguồn nước tự nhiên cung cấp cho đối tượng sử dụng (trừ nước sạch do các cơ sở tự khai thác ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt ở vùng đó không thuộc diện chịu thuế và các loại nước giải khát thuộc nhóm thuế suất 10% thuộc diện chịu thuế suất thuế GTGT là 5%.

Theo đó, một công ty có hợp đồng cung cấp nước sạch cho công ty khác qua một đồng hồ tổng để các công ty này thực hiện cung cấp lại cho các doanh nghiệp trong và ngoài khu chế xuất thuộc diện chịu thuế GTGT 5%. (Theo Công văn số 2048/TCT-PCCS ngày 29 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Thủ tục thanh toán qua ngân hàng – Theo quy định hiện hành, thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã được nhận từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp một công ty A xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ cho bên nước ngoài, nhưng bên nước ngoài uỷ quyền cho bên thứ 3 (ở bên nước ngoài) thanh toán cho chi nhánh của công ty A. Nếu chứng từ là giấy báo Có của ngân hàng chi nhánh công ty A về số tiền nhận được từ tài khoản của bên thứ 3 phù hợp với giá trị hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng; có thư uỷ quyền của bên nước ngoài uỷ quyền cho bên thứ 3 thanh toán; cuống điện chuyển tiền của bên nước ngoài thì chi nhánh của công ty A đó được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu. (Theo Công văn số 2076/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT).

Kiểm soát quy mô, chất lượng đầu tư, kinh doanh chứng khoán - Theo Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ban hành ngày 28 tháng 05 năm 2007 về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị: Tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý các vi phạm của tổ chức tín dụng trong hoạt động cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán...

Các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp về an toàn như sau: Khống chế dư nợ vốn cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ tín dụng của tổ chức tín dụng. Dư nợ vốn cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán bao gồm: Cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá đối với các công ty chứng khoán, Cho vay cầm cố bằng chứng khoán và/hoặc bảo đảm bằng tài sản khác để đầu tư, kinh doanh chứng khoán đối với các tổ chức khác và cá nhân, Chiết khấu giấy tờ có giá đối với tổ chức và cá nhân để đầu tư, kinh doanh chứng khoán, Tăng cường kiểm soát và kiểm toán nội bộ đối với các khoản cho vay tiêu dùng, cho vay vốn để sản xuất, kinh doanh có bảo đảm bằng tài sản để phát hiện và xử lý kịp thời các khoản cho vay sử dụng vốn sai mục đích sang đầu tư, kinh doanh chứng khoán...

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chính sách tiền tệ - Ngày 23 tháng 05 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2007/NĐ-CP quy định cung cấp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.

Theo đó, các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng phải cung cấp báo cáo tình hình tài sản có, tài sản nợ kỳ hạn tháng, quý, năm và các thông tin khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để phục vụ, xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia của Ngân hàng Nhà nước.

Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời và đúng thời hạn quy định; thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, đơn vị đo lường, niên độ thống kê và báo cáo đúng phương thức cung cấp thông tin; tránh việc trùng lặp, chồng chéo giữa các chỉ tiêu cung cấp và không được cung cấp thông tin sai sự thật gây khó khăn cho việc xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá – Ngày 22 tháng 05 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

Theo đó, mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hoá (bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu Thầu khi thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế - Ngày 25 tháng 05 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

Việc khai thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thực hiện như sau: Khai theo tháng áp dụng đối với trường hợp khấu trừ thuế tại nguồn khi chi trả thu nhập thường xuyên; thu nhập trúng thưởng xổ số, trúng thưởng khuyến mại, thu nhập tạm khấu trừ thuế 10%. Trường hợp tổng số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khai tạm nộp thuế theo quý…

Trường hợp cá nhân có thu nhập cao có nhiều nguồn thu nhập quyết toán thuế, cá nhân đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ quyết toán thuế bao gồm: tờ khai quyết toán thuế; bảng kê chi tiết thu nhập theo các nguồn khác nhau; các biên lai nộp thuế thu nhập hoặc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập; các giấy tờ xác định số thuế được trừ, được miễn, giảm…

Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải quyết số tiền thuế nộp thừa theo các cách sau: Bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; Trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; Hoàn trả tiền thuế nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt…

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007.

Quản lý lao động và tiền lương - Ngày 28 tháng 05 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2007/NĐ-CP quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Theo đó, công ty được áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn so với mức lương tối thiểu chung để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương, nhưng phải bảo đảm đủ các điều kiện: Nộp ngân sách nhà nước theo quy định; Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân; Lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề, trừ trường hợp đặc biệt…

Tiền lương và phụ cấp của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc và Kiểm soát viên được trả căn cứ vào việc thực hiện lợi nhuận và năng suất lao động của công ty theo nguyên tắc: lợi nhuận và năng suất lao động tăng thì tiền lương, phụ cấp tăng, lợi nhuận và năng suất lao động giảm thì tiền lương, phụ cấp giảm, nhưng thấp nhất bằng mức lương tính trên cơ sở hệ số lương theo hạng công ty được xếp, phụ cấp lương (nếu có) và mức lương tối thiểu chung…

Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho người lao động, để lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn 2 năm liên tiếp hoặc lỗ lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được… thì không được nâng bậc lương hoặc phải hạ bậc lương, không được hưởng lương theo hệ số điều chỉnh, không được thưởng…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 24 tháng 05 năm 2007 của TTCP về việc thành lập Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 • Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ tài chính.
 • Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
 • Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hoá, du lịch, thể thao.
 • Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự.
 • Quyết định số 722007/QĐ-TTg ngày 23tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quan đội.
 • Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quan hệ lao động.
 • Nghị định số 89/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
 • Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
 • Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
 • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
 • Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
 • Nghị định số 82/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định cung cấp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.
 • Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước.
 • Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 28 tháng 05 năm 2007 Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị dạy nghề, việc làm và xuất khẩu lao động.
 • Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 22 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông ngày 10/5/2007.
 • Thông báo số 113/TB-VPCP ngày 16 tháng 05 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.
 • Công văn số 2794/VPCP-TCCB ngày 24 tháng 05 năm 2007 của VPCP về việc điểu chỉnh nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước, lưu vực sông và cơ quan thường trực Uỷ ban sông Mê Kông Việt Nam.
 • Công văn số 645/TTg-NN ngày 24 tháng 05 năm 2007 của TTCP về việc chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 40/2007/QĐ-BTC ngày 31 tháng 05 năm 2007 của BTC về việc về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Quyết định số 39/2007/QĐ-BTC ngày 30 tháng 05 năm 2007 của BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Quyết định số 37/2007/QĐ-BTC ngày 17 tháng 05 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước.
 • Quyết định số 33/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Qui trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 6949/BTC-TCT ngày 25 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc hoá đơn chứng từ.
 • Công văn số 6743/BTC-TCDN ngày 22 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc xử lý xoá nợ thuế đối với các công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi.
 • Công văn số 2137/TCT-PCCS ngày 01 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc xử phạt đối với hành vi làm mất biên lai thu phí, lệ phí.
 • Công văn số 2136/TCT-PCCS ngày 01 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 2135/TCT-PCCS ngày 01 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi miễn giảm thế TNDN.
 • Công văn số 2134/TCT-TS ngày 01 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế nhà đất.
 • Công văn số 2130/TCT-PCCS ngày 01 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP.
 • Công văn số 2124/TCT-PCCS ngày 31 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thuế GTGT. TNDN nhà thầu và thuế cước vận tải.
 • Công văn số 2123/TCT-PCCS ngày 31 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc hạch toán chi phí lãi vay.
 • Công văn số 2122/TCT-PCCS ngày 31 tháng 05 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH SXTM & DV Hải Dương về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 2120/TCT-PCCS ngày 31 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính.
 • Công văn số 2119/TCT-PCCS ngày 31 tháng 05 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH Hùng Dũng về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 2118/TCT-PCCS ngày 31 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thuế TNDN.
 • Công văn số 2110/TCT-PCCS ngày 31 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thu tiền thuê đất.
 • Công văn số 2094/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chi phí trước thành lập.
 • Công văn số 2093/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thời gian áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi.
 • Công văn số 2092/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc miễn, giảm thuế TNDN.
 • Công văn số 2091/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT của chi nhánh phụ thuộc.
 • Công văn số 2090/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 2089/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 2088/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Bắc Kạn về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 2087/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 2086/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 2084/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc vướng mắc khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 • Công văn số 2083/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 2082/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 2080/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế Bà Rịa Vũng Tàu về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 2079/TCT-TS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2078/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT sản phẩm tấm ốp nhôm nhựa.
 • Công văn số 2077/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT của dự án ODA.
 • Công văn số 2076/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế về việc thủ tục thanh toán qua ngân hành.
 • Công văn số 2075/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thuế nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 2074/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 2073/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc trích khấu hao tài sản cố định.
 • Công văn số 2072/TCT-PCCS ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chuyển số liệu và hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 2065/TCT-DNNN ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 2060/TCT-PCCS ngày 29 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 2050/TCT-PCCS ngày 29 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế.
 • Công văn số 2049/TCT-PCCS ngày 29 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 2048/TCT-PCCS ngày 29 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc thuế GTGT của nước sạch cung cấp cho khu chế xuất.
 • Công văn số 2047/TCT-PCCS ngày 29 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc nộp thuế sử dụng đất.
 • Công văn số 2046/TCT-PCCS ngày 29 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc giảm trừ doanh thu.
 • Công văn số 2045/TCT-PCCS ngày 29 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế TND, thuế môn bài đối với trường Dân lập Hermann – Gmeiner.
 • Công văn số 2044/TCT-PCCS ngày 29 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc sử dụng hoá đơn GTGT.
 • Công văn số 2043/TCT-PCCS ngày 29 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu.
 • Công văn số 2032TCT-PCCS ngày 28 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc chứng từ thu phí Ngân hàng.
 • Công văn số 2031/TCT-PCCS ngày 28 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc miễn giảm thuế đối với khai thác hải sản xa bờ.
 • Công văn số 2030/TCT-PCCS ngày 28 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi đầu tư.
 • Công văn số 2028/TCT-PCCS ngày 28 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 2026/TCT-PCCS ngày 28 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 2021/TCT-PCCS ngày 28 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc kê khai, nộp thuế TNDN.
 • Công văn số 2018/TCT-DNNN ngày 28 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 2015/TCT-PCCS ngày 25 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc trả lời bạn đọc website Chính phủ.
 • Công văn số 2013/TCT-PCCS ngày 25 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc xác thuế GTGT đối với KD cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng dự án.
 • Công văn số 2012/TCT-PCCS ngày 25 tháng 05 năm 2007 của TCT về việc xác định thời điểm ưu đãi thuế TNDN.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 2924/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý thuế ô tô nhập khẩu.
 • Công văn số 2921/TCHQ-KTTT ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc xác nhận nợ thuế.
 • Công văn số 2920/TCHQ-KTTT ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý phạt nộp chậm thuế.
 • Công văn số 2912/TCHQ-GSQL ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc ghi nhãn mặt hàng hải sản xuất khẩu.
 • Công văn số 2911/TCHQ-GSQL ngày 30 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu gỗ có nguồn gốc từ nhập khẩu.
 • Công văn số 2887/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc
 • Công văn số 2817/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc thời hạn nộp thuế.
 • Công văn số 2816/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc làm thủ tục nhập khẩu.
 • Công văn số 2815/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 2812/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc xác nhận nợ thuế.
 • Công văn số 2802/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc thủ tuch nhập khẩu gỗ.
 • Công văn số 2799/TCHQ-GSQL ngày 25 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc tạm nhập khẩu xe ô tô.
 • Công văn số 2788/TCHQ-GSQL ngày 24 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc dán tem động cơ nổ nhập khẩu.
 • Công văn số 2786/TCHQ-GSQL ngày 24 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công.
 • Công văn số 2785/TCHQ-GSQL ngày 24 tháng 05 năm 2007 của TCHQ về việc làm thủ tục phân bón nhập khẩu qua Bát Xát Lào Cai.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH ngày 22 tháng 05 năm 2007 của BKH-DT về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng háo.
 • Quyết định số 26/2007/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 05 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng”.
 • Quyết định số 25/2007/QĐ-BCN ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quyết định số 25/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình
 • Quyết định số 24/2007/QĐ-BCN ngày 24 tháng 05 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên.
 • Quyết định số 23/2007/QĐ-BCN ngày 24 tháng 05 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh Công nghiệp - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên.
 • Quyết định số 22/2007/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước vê việc ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ.
 • Quyết định số 22/2007/QĐ-BCN ngày 24 tháng 05 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Máy và dụng cụ công nghiệp - doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, thí điểm tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 • Quyết định số 21/2007/QĐ-BCN ngày 23 tháng 05 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công nghiệp".
 • Quyết định số 20/2007/QĐ-BCN ngày 18 tháng 05 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Da - Giầy, tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên.
 • Quyết định số 20/2007/QĐ-BXD ngày 23 tháng 05 năm 2007 của BXD về việc ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính nhà nước.
 • Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 05 năm 2007 của BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.
 • Quyết định số 11/2007/QĐ-BBCVT ngày 24 tháng 05 năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
· Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 05 năm 2007 của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.
 • Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 05 năm 2007 của BNV về việc hướng dẫn sắp xếp lương khi nâng ngạch chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.
 • Thông tư liên tịch số 50/2007/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 21 tháng 05 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thuỷ sản về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 06/4/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thuỷ sản hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.
 • Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 • Công văn số 1824/LĐTBXH-TL ngày 30 tháng 05 năm 2007 của BLĐTBXH về việc chế độ đối với người lao động.
 • Công văn số 1823/LĐTBXH-TL ngày 30 tháng 05 năm 2007 của BLĐTBXH về việc xác định quỹ tiền lương của công ty TNHH một thành viên.
 • Công văn số 1758/LĐTBXH-TL ngày 25 tháng 05 năm 2007 của BLĐTBXH về việc chế độ đối với người lao động.
 
V

viet nga

Sơ cấp
5/8/07
15
0
0
34
ngo cho kham thien
#7
anh ơi vậy anh có công văn nào nói cụ thể về việc mua hàng hóa dùng để tài trợ không ?anh gửi giúp cho em với nha?vietnga1211@yahoo.com .Em cảm ơn anh nhiều nha, giúp em nhanh với vì em đang cần
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều