Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019

  • Thread starter hangpham@ktt
  • Ngày gửi
H

hangpham@ktt

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/5/18
95
75
18
29
Theo quyết định số 943/QĐ–BTC ngày 04/06/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Thuế tại khu vực Tp.HCM và các tỉnh lân cận có 434 chỉ tiêu tuyển dụng, trong đó:

- Ngạch chuyên viên: 08 chỉ tiêu.


- Ngạch kiểm tra viên thuế: 353 chỉ tiêu.


- Ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: 11 chỉ tiêu;


- Ngạch văn thư: 04 chỉ tiêu;


- Ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế: 38 chỉ tiêu.


- Ngạch cán sự làm công nghệ thông tin: 05 chỉ tiêu;


- Ngạch văn thư trung cấp: 15 chỉ tiêu.

NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN.

Thí sinh tham gia thi tuyển dụng vào công chức vào ngạch chuyên viên và tương đương; Cán sự và tương đương được thực hiện theo hai vòng thi.

1. Vòng 1:

- Hình thức thi: thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính.
- Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần.

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi là 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (Tiếng Anh trình độ B đối với ngạch Chuyên viên và tương đương, Tiếng Anh trình độ A đối với ngạch Cán sự và tương đương). Thời gian thi là 30 phút.
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2:
- Hình thức thi: thi viết.
- Thời gian thi: 180 phút.
- Nội dung thi:
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ; ngạch Cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế: Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật Quản lý thuế.

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm - mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Cán sự làm Công nghệ thông tin: Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch văn thư, ngạch văn thư trung cấp: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; về hành chính văn thư; về văn thư - lưu trữ.

Xem thêm: Điều kiện thi tuyển công chức thuế 2019
Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức thuế 2019
 
Châu Nguyễn24

Châu Nguyễn24

Trung cấp
10/12/18
151
25
18
30
Có ai ở bình dương đi thi không vậy m.n
 
  • Love
Reactions: hangpham@ktt
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều