Đăng ký cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài cần những thủ tục gì?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Với đặc trưng là một loại thuế không phổ biến, ít người có kinh nghiệm nên việc đăng ký mã số thuế nhà thầu gây ra khó khăn cho nhiều người khi thực hiện. Bài viết sau sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin chi tiết, đầy đủ và chính xác nhất về việc đăng ký cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài.

  • Đối tượng đăng ký cấp mã số thuế cho nhà thầu
Căn cứ theo quy định tại điểm c1, khoản 3, điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC thì:

Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế và được cấp thêm một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.”

Lưu ý: trường hợp là hợp đồng dầu khí sẽ có quy định khác (mã số thuế là 13 số) theo Luật Dầu khí.

  • Hồ sơ mở mã số thuế nhà thầu
Theo quy định tại khoản 4, điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016, thì bộ hồ sơ mở mã số thuế nhà thầu sẽ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK (đối với trường hợp Bên Việt Nam nộp thay thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài).
– Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với trường hợp tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh).


  • Thời gian giải quyết hồ sơ cấp mã số thuế
Theo khoản 2, điều 9 Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016 quy định về thời gian giải quyết hồ sơ cấp mã số thuế.

“Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.”

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế


Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật quản lý thuế, cụ thể:
1. Tổ chức kinh tế và các đơn vị trực thuộc (trừ hợp tác xã, tổ hợp tác); nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí; nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.
2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh và tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nguồn: tintucketoan.com
 

Thành viên trực tuyến

  • máy nén..
  • nhungbich

Xem nhiều