Hỏi về trạng thái báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau khi nộp

  • Thread starter Ngoc Han 1990
  • Ngày gửi

236 lượt xem

N

Ngoc Han 1990

Sơ cấp
31/5/18
3
0
1
28
dear anh chị
cho em hỏi các báo cáo quý sau khi nộp thì trạng thái ghi như thế nào là đã nộp thành công do em nộp 3 file (Tờ khai GTGT, Tờ khai TNCN và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn) nhưng 2 tờ khai thì có email trả về là chấp nhận và trạng thái tờ khai là
"Cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT"
Còn báo cáo sử dụng hóađơn chỉ ghi
"Tiếp nhận HSKT điện tử" cho em hỏi vậy là có nộp thành công chưa​
 

Thành viên trực tuyến

  • myphamrv
  • auyeuch

TEXT LINK

Xem nhiều