Công văn số 2722/TCT-CS ngày 08/7/2019 về chính sách thuế và hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn

  • Thread starter mkhank4
  • Ngày gửi
mkhank4

mkhank4

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
3/5/13
259
81
28
31
cantho
Công văn số 2722/TCT-CS ngày 08/7/2019 về chính sách thuế và hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn

Trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp trong thời gian cơ quan thuế ban hành Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng không thuộc trường hợp không phải kê khai theo quy định tại khoản c, Điều 10 Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, do đó người nộp thuế vẫn phải kê khai thuế theo quy định.

Theo trình bày của Cục Thuế tại công văn số 1395/CT-TTr ngày 7/3/2019: doanh nghiệp có phát sinh doanh thu bán hàng hoá, doanh thu từ hoạt động xây dựng cơ bản trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nếu Công ty chưa xuất hoá đơn cho khách hàng và chưa thực hiện kê khai thuế GTGT nhưng có kê khai quyết toán thuế TNDN đối với doanh thu phát sinh trong thời gian bị cưỡng chế thì Công ty bị xử phạt đối với hành vi bán hàng không xuất hoá đơn và bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với hành vi khai sai khai thiếu thuế phải nộp. Ngoài ra, Công ty bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi bán hàng không lập hoá đơn trong thời gian cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng theo quy định.
 
MaiiHuog

MaiiHuog

Sơ cấp
27/7/19
1
0
1
24
  • MaiiHuog

    MaiiHuog

Chào a, em cũng có 1 hóa đơn của bên công ty bị cưỡng chế như này, vậy em phải xử lý hóa đơn đó ra sao ạ?
 

Thành viên trực tuyến

  • Nga Đỗ
  • chanhma20

Xem nhiều

TEXT LINK