Không có ngày ký trên Hóa đơn điện tử có được tính hợp lệ không?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi

187 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Việc lập hóa đơn điện tử có yêu cầu ngày ký hay không là thắc mắc của nhiều người làm kế toán. Để trả lời cho câu hỏi này. Trước tiên các bạn cần phân biệt rõ ngày ký và thời điểm lập hóa đơn:
  • Ngày ký là ngày mà bên người bán và người mua ký xác nhận vào hóa đơn đã lập.
  • Ngày lập là ngày người bán điền đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.Trong một vài trường hợp ngày lập hóa đơn được hiểu là ngày ký và ngược lại.
Ví dụ trường hợp hóa đơn không có mã của cơ quan thuế thì thời điểm lập hóa đơn được xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn. Như vậy, với loại hóa đơn này phải có ngày ký cũng đồng thời là thời điểm lập hóa đơn điện tử.
Tuy nhiên, theo quy định, trên hóa đơn điện tử chỉ yêu cầu phải có ngày lập, không yêu cầu có ngày ký. Như vậy, hóa đơn điện tử thông thường không yêu cầu ngày ký, nhưng với một số trường hợp ngày lập hóa đơn trên hóa đơn điện tử được hiểu là ngày ký. Thông tin này là căn cứ để kế toán gửi yêu cầu ký số cho doanh nghiệp và người mua để đảm bảo ngày ký đúng với ngày lập hóa đơn như quy định.
Nguồn: tintucketoan.com
 

Thành viên trực tuyến

  • traganhsao
  • Vu Sakura
  • AZ Invoice
  • thuongdan
  • Black Dragon

Xem nhiều