Các trường hợp không được áp dụng mức thuế suất TNDN 15-17%

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Với mục đích hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, Bộ Tài chính đã xây dựng chính sách thuế TNDN mức 15-17 % áp dụng cho các doanh nghiệp này. Tuy nhiên trong một số trường hợp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng không được áp dụng chính sách thuế này bao gồm:
Trường hợp 1:
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.
Trường hợp 2:
Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.
Trường hợp 3:
Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trường hợp 4:
Công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thuộc các đối tượng quy định tại Nghị quyết này.
Nguồn: tintucketoan.com
 

Thành viên trực tuyến

  • rvxbinhphuoc
  • noithatsaoviet24
  • vyngantype

Xem nhiều

TEXT LINK