Các hàm xử lý chuỗi - văn bản cực quan trọng mà mọi kế toán cần biết

  • Thread starter Võ Đào
  • Ngày gửi

312 lượt xem

Võ Đào

Võ Đào

Thư viện Kế toán, CKS, HĐĐT - ExcelThucHanh.com
15/4/19
56
26
18
Đà Nẵng
excelthuchanh.com
Chào Bạn!

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn 15 hàm xử lý chuỗi quan trọng mà bạn cần phải nắm chắc để phục vụ tốt cho công việc:

1. Hàm cắt ký tự từ bên trái một chuỗi cho trước: LEFT

2. Hàm cắt ký tự từ bên phải một chuỗi cho trước: RIGHT

3. Hàm Cắt chuỗi theo ý bạn: MID

4. Hàm Chuyển chữ in thường thành chữ hoa: UPPER

5. Hàm chuyển chữ in hoa thành chữ thường: LOWER

6. Hàm chuyển các ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa: PROPER

7. Hàm cắt bỏ các ký tự trắng trong chuỗi: TRIM

8. Hàm tìm kiếm ký tự hoặc chuỗi ký tự: FIND

9. Hàm trả về chiều dài của một chuỗi (số ký tự trong chuỗi): LEN

10. Hàm nối hai hay nhiều chuỗi lại thành một: CONCATENATE

11. Hàm so sánh hai chuỗi: EXECT

12. Hàm thay thế một phần văn bản: REPLACE

13. Hàm lặp lại ký tự hoặc chuỗi ký tự: REPT

14. Hàm trả về vị trí của chuỗi văn bản con trong chuỗi cần tìm kiếm: SEARCH

15. Hàm tìm kiếm chuỗi ký tự và thay thế theo ý của bạn: SUBSTITUTE

Chi tiết về cách dùng và ví dụ, bạn vui lòng xem trong tài liệu Các hàm xử lý chuỗi - văn bản trong excel mà mọi kế toán cần biết để làm chủ nó.

Hy vọng nó sẽ hữu ích với bạn!
 
  • Like
Reactions: Tuyennt1109

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều