7 bước hoàn thuế GTGT

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi

2508 lượt xem

Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,231
1,031
113
18
HCM
www.thanhnamtax.com
7 BƯỚC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bài viết giới thiệu các trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng và quy trình 07 bước thực hiện việc hoàn thuế.

1/Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) ?
Để được hoàn thuế GTGT, đơn vị cần đáp ứng các điều kiện sau:
1.1 Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ:
Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế
nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp được hoàn thuế.
1.2 Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:
Cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế.
2.Các trường hợp được hoàn thuế GTGT
2.1 Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước:

Đối với doanh nghiệp chỉ sản xuất, kinh doanh hàng hóa trong nước thì kể từ ngày 01/07/2016, thuế GTGT đầu vào chỉ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo, cho dù số lũy kế thuế gtgt đầu vào hơn 300 tr đồng thì cũng không được hoàn thuế.
2.2 Doanh nghiệp có xuất khẩu
2.2.1 Doanh nghiệp xuất khẩu 100%
Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.
2.2.2 Doanh nghiệp vừa xuất khẩu, vừa bán hàng trong nước
Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.
Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.
2.3 Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.
Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.
2.4 Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp
Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

1566286106407.png


Xem tiếp tại đây:
http://tuvan.webketoan.vn/index.php?View=entry&EntryID=1586

Phan Thanh Nam
MA-CIMA advanced
 
  • Like
Reactions: hoang lao ta
K

KhuyenNguyen

Nguyễn Khuyên
2/3/11
9
0
1
Hà Nội
Dear anh!
Anh cho em hỏi chút ạ
Trường hợp của bên em hàng nhập khẩu và giao cho khách hàng từ Quý 2/2019 (bên em kê khai theo Quý). Đến Quý 3/2019 do hàng hóa không đạt nghiệm thu nên bên em phải nhận hàng về và xuất trả cho bên nhập khẩu
Do thuế GTGT đầu vào của lô hàng này bên em đã khấu trừ hết với thuế GTGT đầu ra. Như vậy trường hợp bên em có được hoàn thuế không hay chỉ được khấu trừ cho kỳ sau ạ
Em cảm oen ạ.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,231
1,031
113
18
HCM
www.thanhnamtax.com
Em có làm thủ tục xuất khẩu qua hải quan không ? Nếu có thì phần thuế đầu vào khấu trừ xem như hoàn lại, vậy là xong.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều