Điều kiện để các khoản chi có tính chất phúc lợi cho nhân viên được trừ khi tính thuế TNDN

 • Thread starter Phần mềm BRAVO
 • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Căn cứ theo quy định tại điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC: “Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”
Theo Khoản 2, Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC: “Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

Như vậy để các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho NLĐ vào chi phí hợp lý. Doanh nghiệp cần:

 • Hợp đồng kinh tế.
 • Bảng kê danh sách người lao động được tham gia.
 • Quyết định của Giám đốc, Quyết định phê duyệt kinh phí.
 • Các hóa đơn, chứng từ kèm theo
 • Chứng từ thanh toán
 • Quy chế lương thưởng của DN
 • Mức khống chế Tổng các khoản chi phí phúc lợi không quá một tháng lương bình quân thực tế.
Nguồn: ketoanthienung.net
 

Thành viên trực tuyến

 • pvdoor15

Xem nhiều

TEXT LINK