Phần mềm HTKK 4.2.1 mới nhất cập nhật 29/08/2019

3751 lượt xem

Mrtrinhhp

Mrtrinhhp

Thành viên thân thiết
18/3/15
30
7
8
Hà Nội
vacom.com.vn
Phần mềm HTKK 4.2.1 mới nhất theo Tổng cục Thuế

HTKK 4.2.1 mới nhất: TẠI ĐÂY
Link dự phòng: TẠI ĐÂY
HTKK 4.2.1 được Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theoThông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau đồng thời nâng cấp một số yêu cầu phát sinh khi triển khai phiên bản 4.2.0, cụ thể như sau:
  1. HTKK 4.2.1 nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC
-Nâng cấp chức năng kê khai các tờ khai 01/TAIN, 02/TAIN, 01/CNKD: Cập nhật danh mục thuế tài nguyên; Kiểm tra giá tính thuế không được nhỏ hơn giá của UBND Tỉnh hoặc giá tối thiểu của Bộ Tài chính.
-Nâng cấp chức năng kê khai các tờ khai 01/BVMT, 02/BVMT, 01/CNKD: Cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP.
-Nâng cấp chức năng đăng ký danh mục thuế tài nguyên: Cập nhật danh mục thuế tài nguyên theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC (hiệu lực danh mục mới sẽ áp dụng với tờ khai từ kỳ tính thuế 10/2019 và quyết toán năm 2019)
-Bổ sung chức năng đăng ký danh mục phí bảo vệ môi trường theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP (hiệu lực danh mục mới sẽ áp dụng với tờ khai từ kỳ tính thuế 10/2019 và quyết toán năm 2019)
  1. HTKK 4.2.1 nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/TTĐB
-Kiểm tra ràng buộc: nếu cột 8 trên tờ khai lớn hơn 0 thì dòng tổng cộng của cột 7 Bảng II cộng dòng tổng cộng của cột 5 Bảng III của phụ lục cũng phải lớn hơn 0.
-Kiểm tra ràng buộc: Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tại cột 8 trên tờ khai 01/TTĐB phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng cộng của cột 7 bảng II cộng dòng tổng cộng của cột 5 bảng III của phụ lục 01-1/TTĐB.
-Kiểm tra ràng buộc: Tổng giá trị cột 5 ở Bảng III không được lớn hơn tổng giá trị cột 10 ở Bảng I của phụ lục 01-1/TTĐB.
  1. HTKK 4.2.1 cập nhật một số yêu cầu phát sinh của ứng dụng HTKK 4.2.0
3.1. HTKK 4.2.1 cập nhật địa bàn hành chính
-Cập nhật Thị xã Long Khánh thành Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
-Cập nhật xã Văn Sơn thành xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
-Cập nhật xã Sáng Nhè thành xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
-Cập nhật xã Xín Chải thành xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
3.2. Chức năng lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp thuộc Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ (TT200/2014/TT-BTC)
-Cập nhật chỉ tiêu [05] – Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp: Cho phép nhập âm, dương.
3.3. Chức năng kê khai Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
-Cập nhật sửa lỗi cảnh báo đỏ khi kê khai phần I: “Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc” trong trường hợp nhập cột “Từ tháng” và “Đến tháng” của các dòng trong cùng một năm.
3.4. Chức năng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
-Cập nhật sửa lỗi hiển thị chỉ tiêu <maLyDoGiaHan> khi kết xuất XML trong trường hợp không tích chọn chỉ tiêu [Gia hạn] trên màn hình kê khai.
3.5. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)
-Cập nhật mở rộng độ dài dữ liệu của chỉ tiêu “Bên độc lập” tại phụ lục GDLK-04: Cho phép nhập tối đa 16 ký tự.
Bắt đầu từ ngày 30/08/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.2.1 thay cho các phiên bản trước đây.
Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Các bạn có thể tham khảo thêm các chuyển đổi dữ liệu HTKK từ HTKK phiên bản cũ 3.8.7 trở xuống sang HTKK 4.2.x
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều