Những trường hợp nào không được hoàn thuế GTGT

1592 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Dưới đây là một số trường hợp theo quy định không được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp 1. Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng. Mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp sau:

1.1. Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký. Nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn.

1.2. Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định.

1.3 Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh.

1.4 Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016. Hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

Các trường hợp này được căn cứ theo quy định tại Điểm c, khoản 3, Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC

Trường hợp 2. Bỏ quy định hoàn thuế GTGT lũy kế liên tiếp 12 tháng:

Căn cứ theo quy định khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 18

Trường hợp 3. Không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan. Phạm vi hoạt động của địa bàn hải quan quy định tại: Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015.

Nguồn: tintucketoan.com
 

Thành viên trực tuyến

  • toilatoi50
  • dunghienlinh
  • lehuomgcute

TEXT LINK

Xem nhiều