Một số điều cần biết về quy định con dấu doanh nghiệp

  • Thread starter nhathp1991
  • Ngày gửi
N

nhathp1991

Sơ cấp
28/9/15
2
0
1
32
quangcaodaiphat.vn
Con dấu là vật không thể thiếu được trong mỗi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp mới muốn đi vào hoạt động thì cần tìm một đơn vị để khắc dấu. Tuy vậy, không phải cứ tới vào yêu cầu đơn vị kia làm là xong bởi lẽ pháp luật cũng có những quy định. Vậy quy định đó là gì? Hãy tham khảo ngay tại đây!

Một số điều cần biết về quy định con dấu doanh nghiệp

Hợp đồng, giấy tờ giao dịch của một doanh nghiệp chỉ có giá trị khi được đóng dấu. Bởi thế , con dấu rất quan trọng và cần bảo quản thật kỹ. Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền tự quyết về:

- Hình thức của con dấu
- Số lượng con dấu được sử dụng
- Nội dung

thu-tuc-dang-ky-con-dau-doanh-nghiep.jpg

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu Doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo quy định trong nội dung của Điều lệ công ty. Cụ thể điều lệ công ty cần phải quy định rõ hình thức, kích cỡ, nội dung, màu mực dấu, số lượng con dấu là bao nhiêu kèm theo những quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu.


Có thể hiểu như sau:

1.Quy định về số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của
• Chủ DNTN đối với loại hình DNTN.
• Hội đồng thành viên/ Chủ tịch công ty đối với loại hình Công ty TNHH.
• Hội đồng quản trị đối với loại hình Công ty CP.
• Hội đồng thành viên đối với loại hình Công ty Hợp Danh.


Doanh nghiệp có quyền quản lý, sử dụng và quyết định về: Số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của công ty. Trừ trường hợp trong nội dung Điều lệ công ty có những quy định khác.

Thông tin cần biết ngay về dấu dùng trong doanh nghiệp


• Mẫu con dấu của Doanh nghiệp phải có hình dạng cụ thể. Đó có thể là: tròn, đa giác hoặc một hình dạng khác.

• Mỗi doanh nghiệp có một Mẫu con dấu thống nhất về: Nội dung, hình thức và kích thước.

• Mã số Doanh nghiệp và Tên Doanh nghiệp phải được thể hiện trong nội dung của Mẫu con dấu Doanh nghiệp.

• Ngoài ra, Doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của Doanh nghiệp.

Theo quy định Mẫu con dấu Doanh nghiệp không được phép sử dụng:

• Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

• Các hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

• Những từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm và đảm bảo hoàn toàn tuân thủ quy định trên. Ngoài ra, cũng cần tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan khác khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung/ hình thức Mẫu con dấu.

m%E1%BA%ABu-d%E1%BA%A5u-1.jpg


Trên đây là một số điều cần biết về quy định con dấu doanh nghiệp. Hy vọng, đã cung cấp những thông tin hữu ích cho các công ty trước khi tìm tới một địa chỉ khắc con dấu để có được con dấu phù hợp.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO