Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của BTC

  • Thread starter Webketoan - Cơ sở tri thức kế toán
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 18/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019 THÔNG TƯ BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 134/2014/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 9...

Xem tiếp...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Similar threads

Webketoan.vn
Trả lời
2
Lượt xem
845
HaiTam
T
  • Đã khóa
  • Article
tuvan.webketoan.vn Thông tư 133/2016/TT-BTC
Trả lời
0
Lượt xem
789
Điểm tin
tuvan.webketoan.vn
T
Webketoan.vn
Trả lời
0
Lượt xem
635
Điểm tin
Webketoan.vn
Webketoan.vn
Webketoan.vn
Trả lời
0
Lượt xem
723
Điểm tin
Webketoan.vn
Webketoan.vn
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều