Danh mục văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử 2019

  • Thread starter Webketoan - Cơ sở tri thức kế toán
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

986 lượt xem

W

Webketoan - Cơ sở tri thức kế toán

Guest
VĂN BẢN CHÍNH Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều