Kỹ năng viết tiếngg Anh: Thư xin thôi việc mẫu

  • Thread starter giaytoxinviecpr
  • Ngày gửi
G

giaytoxinviecpr

Sơ cấp
17/10/19
10
0
1
30
toixinviec.com
Là nhân viên của một công ty, bạn có trách nhiệm thông báo cho quản lý của bạn bất cứ khi nào bạn muốn từ bỏ công việc. Dưới đây là 2 mẫu đơn xin nghỉ việc tiếng Anh khá thông dụng mà bạn có thể tham khảo khi thôi việc.

Thông báo nghỉ việc cần được đưa ra trước thời điểm bạn nghỉ từ 2 tuần đến 1 tháng, đủ để công ty tuyển dụng một người khác thay vào vị trí của bạn. Và nên nhớ, không bao giờ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến đồng nghiệp hay quản lý của bạn khi bạn muốn rời khỏi công việc hiện tại. Ai biết được, rất có thể một lúc nào đó bạn lại mong muốn được quay lại với công việc cũ.

Bạn có thể sử dụng mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh đưới đây để gửi thông báo nghỉ việc của mình tới sếp một cách chuyên nghiệp nhất.


Mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh

Họ tên đầy đủ của bạn

Tên của công ty

Ngày tháng năm bạn viết đơn

Dear Mr. [tên quản lý của bạn]

Tiêu đề : Letter of resignation from the post of [điền vị trí công việc của bạn vào đây] from [tên công ty].

I hereby tender my resignation from the position of [vị trí công việc của bạn] from [ngày mà bạn sẽ nghỉ việc]. This may kindly be treated as my notice period and be relieved from [ngày mà bạn sẽ nghỉ việc].

This decision has been very difficult for me. However, I have been offered an opportunity which I feel with assist me in my career growth.

As detailed in the employment contract I once again request you to treat this as my notice period and relieve me from the closing hours from my duties on [ngày nghỉ việc] .

At the outset I would like to thank my management and all my colleagues for the extra ordinary support rendered to my in fulfilling the tasks given to me during the tenure of my office in this company.

Thanking you in advance.

Yours sincerely
[Chữ ký của bạn]

Xem thêm tại: http://toixinviec.com/2-mau-don-xin-nghi-viec-bang-tieng-anh-thong-dung/
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều