Có áp dụng thuế môn bài trong tình trạng công ty tạm ngừng kinh doanh không?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh.

Trong trường hợp, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không đủ năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Ngoài ra, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh nếu không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động. Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC, trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
 
  • Like
Reactions: gaukt

Thành viên trực tuyến

  • thuonghailongvan
  • HOANGTRONGHUU
  • KIEUPHAM277
  • kymco123
  • hardes

Xem nhiều