Lỗi dữ liệu lọc excel

469 lượt xem

BÙI THANH TÚ

BÙI THANH TÚ

Sơ cấp
2/12/19
1
0
1
32
Xin các cao nhân chỉ cách fix cái lỗi này với
"This column has more than 10,000 unique items, Only the first 10,000 unique items are displayed"
 

Đính kèm


Thành viên trực tuyến

  • nguyenvy321
  • thường duy
  • đệ nhất ô tô

Xem nhiều