Chia sẻ cách nộp hồ sơ xin cấp MSTCN trên eTAX kết xuất từ HTKK 4.2.4

  • Thread starter thaido23
  • Ngày gửi

468 lượt xem

thaido23

thaido23

Sơ cấp
10/12/19
1
0
1
24
vantin.vn
1.Mở HTKK 4.2.4 hoặc phiên bản mới hơn (nếu có)
2.Điền thông tin những lao động cần cấp mstcn
3.Nộp tờ khai bằng chữ ký số thông qua chức năng đăng ký thuế
3.1. Kê khai trực tuyến ký nộp nếu bạn chưa kịp nâng cấp HTKK mới hoặc do số lượng cần đăng ký ít
3.2. Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại mục 3'
4.Tra cứu hồ sơ trực tiếp trên eTAX để lấy kết quả
76773268_2453882691565947_4417922747871526912_o.jpg

78248147_2453882821565934_7158842705764679680_o.jpg

78077881_2453883018232581_1456635796206387200_o.jpg

77414077_2453882914899258_500764449087422464_o.jpg

76773268_2453882691565947_4417922747871526912_o.jpg78248147_2453882821565934_7158842705764679680_o.jpg78077881_2453883018232581_1456635796206387200_o.jpg77414077_2453882914899258_500764449087422464_o.jpg7e55a6cc02e6fbb8a2f7.jpg
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK