Trích khâú hao TSCĐ

  • Thread starter lehieu
  • Ngày gửi
L

lehieu

Sơ cấp
3/6/05
19
0
0
HA TAY
#1
Các Bác oi chỉ cho em với dựa vào đâu mà người ta xác định được số năm khấu hao TSCĐ. Có phải theo quy định của Nhà nước là phải dựa vào giá trị và loại hình TS không? Có thông tư nghị định nào nói về vấn đề này cho em xin với, sao em tìm mãi không thấy.
Cám ơn mọi người!
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Cao cấp
24/4/07
706
0
0
Hai phong
#2
Các Bác oi chỉ cho em với dựa vào đâu mà người ta xác định được số năm khấu hao TSCĐ. Có phải theo quy định của Nhà nước là phải dựa vào giá trị và loại hình TS không? Có thông tư nghị định nào nói về vấn đề này cho em xin với, sao em tìm mãi không thấy.
Cám ơn mọi người!
Bạn dựa vào quyết định 206/2003 của bộ tài chính, quy định khung thời gian sử dụng các loại TSCĐ đó
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#3
Các Bác oi chỉ cho em với dựa vào đâu mà người ta xác định được số năm khấu hao TSCĐ. Có phải theo quy định của Nhà nước là phải dựa vào giá trị và loại hình TS không? Có thông tư nghị định nào nói về vấn đề này cho em xin với, sao em tìm mãi không thấy.
Cám ơn mọi người!
- Xác định mức khấu hao & thời gian khấu hao TSCĐ người ta dực vào "Chế độ quản lý, sử dụng & trích KH TSCĐ". Cụ thể là dựa vào Quyết đinh số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003, của bộ trưởng BTC.
 

Thành viên trực tuyến

  • phantuannam
  • pink94
  • daongocnam0603
  • HoangmiuTGG
Xem nhiều