Thông tin cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp mới thành lập

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi

3352 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Trường hợp doanh nghiệp đăng ký nộp thuế theo phương pháp trực tiếp:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.


Trường hợp doanh nghiệp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ:

Theo Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất thuế TNDN

(Thuế suất thuế TNDN là 20% theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

Lưu ý: Theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

- Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.

- Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.

- Thời hạn nộp tiền thuế TNDN phát sinh: chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

Nguồn: Luatminhgia.com.vn
 

Thành viên trực tuyến

  • deckab1
  • Huyền Mia
  • xediengiatot

Xem nhiều

TEXT LINK