Phân tích dữ liệu là gì

  • Thread starter dtmconsultingvn
  • Ngày gửi
dtmconsultingvn

dtmconsultingvn

Sơ cấp
19/3/20
3
0
1
34
Phân tích dữ liệu là quá trình áp dụng một cách có hệ thống các kỹ thuật thống kê và / hoặc logic để mô tả và minh họa, cô đọng và tóm tắt và đánh giá dữ liệu. Theo Shamoo và Resnik (2003), các quy trình phân tích khác nhau, Google cung cấp cách rút ra các kết luận quy nạp từ dữ liệu và phân biệt tín hiệu (hiện tượng quan tâm) với nhiễu (biến động thống kê) có trong dữ liệu.
nghiên cứu thị trường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Trong khi phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định tính có thể bao gồm các quy trình thống kê, nhiều lần phân tích trở thành một quá trình lặp lại liên tục trong đó dữ liệu được thu thập và phân tích liên tục gần như đồng thời. Thật vậy, các nhà nghiên cứu thường phân tích các mẫu trong các quan sát thông qua toàn bộ giai đoạn thu thập dữ liệu (Savenye, Robinson, 2004). Hình thức phân tích được xác định theo phương pháp định tính cụ thể được thực hiện (nghiên cứu thực địa, phân tích nội dung dân tộc học, lịch sử miệng, tiểu sử, nghiên cứu không phô trương ) và hình thức của dữ liệu (ghi chú hiện trường, tài liệu, ghi âm, băng video).

Một thành phần thiết yếu của việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu là phân tích chính xác và phù hợp các kết quả nghiên cứu. Phân tích thống kê không đúng làm sai lệch các phát hiện khoa học, đánh lừa độc giả thông thường (Shepard, 2002) và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của công chúng về nghiên cứu. Các vấn đề toàn vẹn cũng liên quan đến phân tích dữ liệu phi thống kê.

Cân nhắc / vấn đề trong ứng dụng phân tích dữ liệu vào kinh doanh và marketing Có một số vấn đề mà các nhà nghiên cứu nên nhận thức về phân tích dữ liệu
data analysis là gì
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
yukos

yukos

bsdinsight.com
19/8/04
190
1
18
52
bsdinsight.com
www.bsdinsight.com
Nghiên cứu Tableau đi các bạn - một trong những ứng dụng hàng đầu thế giới về phân tích số liệu vận hành của doanh nghiêp. Tham gia Tableau Tableau Club bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu các vấn đề về Tableau
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA