Nghị định số: 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP & Nghị định số 87/2014/NĐ-CP

  • Thread starter Webketoan - Cơ sở tri thức kế toán
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
W

Webketoan - Cơ sở tri thức kế toán

Guest
CHÍNH PHỦ Số: 27/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • vulinh110899
  • luatvn

Xem nhiều