CV Số: 1064/LĐTBXH-QHLĐTL- Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh C

  • Thread starter Webketoan - Cơ sở tri thức kế toán
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
W

Webketoan - Cơ sở tri thức kế toán

Guest
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 1064/LĐTBXH-QHLĐTL V/v: Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

BQT trực tuyến

  • HungTV
    HungTV
    Quản trị viên / Admin

Thành viên trực tuyến

  • HungTV
  • Nguoibanvang

Xem nhiều

TEXT LINK